Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL PAN

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych i Wydawniczych
dr Dorota...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt "OZwRCIN"

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administracj...

Szkoła Historycznego Dokumentu Filmowego

Celem kursu jest przygotowanie uczestniczki i uczestników do samodzielnej realizacji projektów filmowych i audiowizualnych w oparciu o różne materiały archiwalne. Kurs ma za zadanie rozbudzić świadomość audiowizualną, poszerzyć kontakt z h...

Aktualności

Seminarium Archiwum Kobiet, 28 marca (wtorek) godz. 18:00

27.03.2023

Archiwum Kobiet zaprasza 28 marca (wtorek), o godz. 18:00 na spotkanie z Katarzyną Szopą wokół jej książki Wybuch wyobraźni. Poezja Anny Świrszczyńskiej wobec reprodukcji życia społecznego, które poprowadzi Agnieszka Wolny-Hamkało.

Zainteresowanych/zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o zgłoszenia mailowe (do godz. 12:00 w dniu spotkania): archiwumkobiet@ibl.waw.pl.

 

Seminarium Archiwum Kobiet

 

Konsultacje ustawy o Polskiej Akademii Nauk

17.03.2023

Przekazujemy do Państwa wiadomości stanowisko Dyrekcji wobec projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk, przygotowanego przez Zespół do spraw ustawy o PAN, a także wobec przyjętego trybu trwających właśnie konsultacji. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

Stanowisko Dyrekcji IBL PAN wobec projektu ustawy o PAN, przekazanego do konsultacji w d. 13.03.2023 r.

 

Uchwała Rady Naukowej

22.03.2023

21 marca 2023 r. o godzinie 20.00 zakończyło się głosowanie w sprawie poparcia stanowiska Dyrekcji IBL wobec projektu ustawy o Polskiej Akademii Nauk.
Uchwała Rady została podjęta znakomitą większością głosów (na 38 osób, które wzięły udział w głosowaniu, odnotowano jedynie dwa głosy wstrzymujące się i żadnego przeciw).

 

Uchwała Rady Naukowej Instytutu Badań Literackich PAN nr RN/7/2023 z dnia 21 marca 2023 r.

"Piotr Chmielowski. Dziewiętnastowieczność bez granic" – program konferencji

22.03.2023

Publikujemy program konferencji „Piotr Chmielowski. Dziewiętnastowieczność bez granic”, organizowanej przez Zakład Literatury i Kultury Drugiej Połowy XIX Wieku ILP Uniwersytetu Warszawskiego oraz Pracownię Literatury II Połowy XIX Wieku IBL PAN.

Konferencja odbędzie się w dniach 29–30 marca 2023 roku. Serdecznie zapraszamy!

>> Program konferencji
 

 

Seminarium Archiwum Kobiet, 22 marca (środa) 2023, godz. 18:00

21.03.2023

22 marca (środa), godz. 18:00

Archiwum Kobiet zaprasza na spotkanie online (platforma Zoom) z Olgą Olchową-Suchomłyn, ukraińską poetką i akademiczką. Rozmowę poprowadzi prof. Anna Nasiłowska.
Zainteresowanych/zainteresowane udziałem w seminarium prosimy o zgłoszenia mailowe (do godz. 12:00 w dniu spotkania): archiwumkobiet@ibl.waw.pl

 

Olga Olchowa-Suchomłyn:

Współpracując z prof. Anną Nasiłowską, przygotowuję projekt Szlak Literacki: Ukraina-Polska (ukr. Літературний маршрут: Україна-Польща). To projekt międzynarodowy, którego misją jest prezentacja literatury ukraińskiej w Polsce. W ramach realizacji projektu zaplanowane jest nagranie 50 podcastów (format audio) w języku polskim, a także ich tłumaczenie i nagranie w języku ukraińskim. Podcasty będą przedstawiać różne zagadnienia literackiej twórczości ukraińskiej, różnorodność gatunkową w ukraińskim procesie literackim oraz bezpośrednio zapoznają czytelników i słuchaczy z książkami ukraińskich autorów. W ekspertyzę i adaptacyjną prezentację ukraińskiej twórczości będą zaangażowani przedstawiciele polskich środowisk intelektualnych, którzy przedstawią swoje spojrzenie i osadzą osiągnięcia ukraińskie w polskim kontekście kulturowym. Podsumowujące polsko-ukraińskie spotkania z udziałem ukraińskich pisarzy i polskich uczestników projektu staną się platformą dla dalszego dialogu kulturowego.

Maciej Maryl powołany w skład Rady Programowej w Brukseli

20.03.2023

Z przyjemnością zawiadamiamy, że decyzją Prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Marka Konarzewskiego dr Maciej Maryl został powołany w skład Rady Programowej przy jednostce działającej pod nazwą Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli na kadencję 2023–2026.
Jak pisał Prezes: „Wierzę, że przy aktywnym udziale Pana Doktora, działalność Rady Programowej będzie stanowiła dla dyrektora stacji silne wsparcie merytoryczne w wyznaczaniu priorytetów oraz kierunków rozwoju współpracy naukowej”.

Gratulujemy i życzymy owocnej współpracy!

 

Dwa spotkania wokół książki "Architektki PRL-u. Komunistki, literatura i emancypacja kobiet w powojennej Polsce"

17.03.2023

Architektki PRL-u - okładkaW marcu zapraszamy na dwa spotkania autorskie Agnieszki Mrozik wokół jej książki Architektki PRL-u. Komunistki, literatura i emancypacja kobiet w powojennej Polsce

Pierwsze odbędzie się już 22 marca o godz. 17.00 na Uniwersytecie Szczecińskim. Dyskusję – którą poprowadzą Inga Iwasiów oraz Aleksandra Grzemska – nad książką poprzedzi wykład gościnny Agnieszki Mrozik pt. „Niespodziewanie transgresyjny podmiot dwudziestowiecznej historii. Jak pisać o komunistkach dzisiaj? Wykład i dyskusja odbędą się w Instytucie Literatury i Nowych Mediów US, al. Piastów 40b, bud. 4, sala Rady Wydziału.

Na drugie spotkanie zapraszamy 29 marca o godz. 19.00 do Ursynowskiego Centrum Kultury „Alternatywy”. Poprowadzi je Lidia Pańków. Więcej informacji znajdą Państwo w wydarzeniu na Facebooku: Zob. link

Architektki PRL-u. Komunistki, literatura i emancypacja kobiet w powojennej Polsce
Książka poświęcona jest polskim lewicowym intelektualistkom, polityczkom i działaczkom, które po drugiej wojnie światowej współtworzyły projekt socjalistycznej modernizacji kraju i emancypacji kobiet. Jednocześnie dotyczy ona nieobecności komunistek – lub ich specyficznej obecności – w historii kobiet i ruchu kobiecego w Polsce. „Architektki PRL-u” to książka zarazem historyczna – wzbogacająca wiedzę o rzeczywistości PRL i jej współtwórczyniach, jak i teoretyczna – badająca dyskursy historyczne – i w pewnym sensie interwencyjna, proponująca ich zmianę.

Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii - sympozjum

16.03.2023

Przypominamy o możliwości wzięcia udziału w sympozjum, na którym będzie prezentowany podręcznik pt. Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii – opracowywanym przez Zespół Literatura a Glottodydaktyka wraz z Zakładem Nauczania Języka i Kultury Polskiej PUNO Londyn.
Sympozjum odbędzie się 26.03.2023 w Londynie w Polish University Abroad.
Na wydarzenie można zapisywać się poprzez link: Zob. link lub language.conference [at] puno.ac.uk. Będzie możliwość uczestnictwa online.

Program wydarzenia z nowym patronem >> Język, tożsamość, kultura

 

Konferencja organizowana przez Pracownię Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN

16.03.2023

Pracownia Literatury Oświecenia Instytutu Badań Literackich PAN zaprasza do udziału w zdalnej konferencji przygotowywanej z okazji obchodów 550 rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika. Planowany termin konferencji: 23 listopada 2023 roku.
Zgłoszenia referatów do 30 czerwca br. na adres: oswiecenie[at]ibl.waw.pl 

Więcej informacji w pliku PDF >> Kopernik w XVIII wieku 

 

Europejski projekt TRIPLE przedstawia swój końcowy rezultat – platformę GoTriple

15.03.2023

Triple logo

W marcu dobiega końca projekt TRIPLE zrealizowany w ramach Horyzontu 2020. Jego głównym rezultatem jest GoTriple – innowacyjna wielojęzyczna platforma dla nauk humanistycznych i społecznych (HS), umożliwiająca odkrywanie zasobów badawczych z wielu różnych dyscyplin w ramach domeny HS: publikacji i danych badawczych, opisów projektów czy profili badaczy. 

 

Od 2019 roku 22 partnerów z 15 krajów pracowało nad rozwojem wielojęzycznej platformy GoTriple, która obejmuje 11 języków (niemiecki, francuski, słoweński, ukraiński, hiszpański, portugalski, chorwacki, polski, angielski, włoski, grecki) i 27 dyscyplin z zakresu nauk społecznych i humanistycznych. Serwis jest częścią katalogu usług OPERAS. Dzięki innowacyjnym funkcjonalnościom umożliwia zarówno odkrywanie treści, jak i nawiązywanie współpracy: system rekomendacji sugeruje publikacje, autorów i projekty na podstawie wcześniejszych zapytań, Trust Building System umożliwia użytkownikom łączenie się w społeczności, serwis naukowego crowdfundingu wspiera naukowców w rozwijaniu strategii komunikacyjnych i zdobywaniu wstępnego finansowania dla ich projektów. Za pośrednictwem Pundit – internetowego narzędzia do adnotacji, użytkownicy mogą umieszczać swoje notatki w publikacjach online i dzielić się nimi z innymi. Osoby korzystające z serwisu mogą również badać i analizować wyniki wyszukiwania za pomocą dwóch opcji wizualizowania danych (Streamgraph i Knowledge Map).
Celem GoTriple jest wspieranie budowania sieci akademickich, rozwijanie społeczności ekspertów i popularyzowanie wyników badań w społeczeństwie. Po zarejestrowaniu się na platformie użytkownicy GoTriple mogą w swoim profilu zaprezentować specjalistyczną wiedzę, projekty, w które są zaangażowani, a także kontaktować się ze sobą poprzez zintegrowany czat.

 

W trakcie realizacji projektu powstały także: wielojęzyczny słownik oparty na Library of Congress Subject Headings (LCSH), który został opracowany specjalnie na potrzeby platformy, TRIPLE Training Toolkit, opracowania powstałe w ramach projektu oraz artykuły naukowe opublikowane przez członków konsorcjum.

 

Informacje o projekcie można znaleźć na stronie: project.gotriple.eu
Platforma GoTriple jest dostępna pod adresem: gotriple.euInfrastruktura badawcza OPERAS
OPERAS jest infrastrukturą badawczą wspierającą otwartą komunikację naukową w naukach społecznych i humanistycznych (HS) w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Jej misją jest koordynacja i łączenie zasobów w Europie w celu efektywnego zaspokojenia potrzeb komunikacyjnych europejskich naukowców w dziedzinach HS. Wypełniając swoją misję OPERAS zapewnia społeczności badawczej brakujące ogniwa, które są potrzebne do wyszukiwania, uzyskiwania dostępu, tworzenia, edytowania, rozpowszechniania oraz łatwej i skutecznej walidacji wyników HS w całej Europie i umożliwia dziedzinom HS ponowne odkrycie siebie w nowym paradygmacie otwartej nauki. Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk jest członkiem grupy zarządzającej konsorcjum OPERAS.


Kontakt:
Sona Arasteh (Communication Officer TRIPLE Project)
arasteh[at]maxweberstiftung.de

Osoba kontaktowa w IBL PAN:
dr Tomasz Umerle
tomasz.umerle[at]ibl.waw.pl

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku