IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Grzegorz Marzec

Zastępca...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

List otwarty do Władz Państwa

25.09.2020


Szanowny Panie Prezydencie
Szanowny Panie Premierze
Szanowny Panie Prezesie PiS

Z ogromnym zdziwieniem i jeszcze większym zaniepokojeniem, jako przedstawiciel nauk humanistycznych, posiadający wykształcenie z zakresu nauk społecznych, odebrałem głos części środowiska naukowego w Polsce, w liście otwartym do Parlamentarzystów, za włączeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego do Ministerstwa Rozwoju, w oparciu o niby sprawdzone w USA rozwiązania tego typu.

Stoję na stanowisku, że likwidacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego doprowadzi do degradacji polskiej nauki i wyższego nauczania, zaniku badań podstawowych na rzecz rynkowo i produkcyjnie rozumianych wynalazków, wreszcie pogrąży ostatecznie polską humanistykę, rzeczniczkę polskiej racji stanu, tak na forum krajowym, jak międzynarodowym. Kto, jeżeli nie my, zadba o polskie interesy, obronę polskiej kultury, w tym polskiej literatury, sztuki, obyczaju.

Czy Sygnatariusze i rzecznicy podporządkowania nauki przemysłowo i wąsko, bo biznesowo rozumianemu rozwojowi, mają pomysł na godne umieszczenie w tej nowej strukturze humanistyki, odpowiedzialnej za nasz, Polaków, rozwój duchowy, intelektualny i emocjonalny?

Zwracam się do Panów o refleksję nad polską humanistyką, naszym skarbem narodowym i tak nadwątlonym skutkami ostatnich reform, w tym reformy 2.0, w której nauki humanistyczne nie znajdują godnego ani nawet wystarczającego wsparcia.

Z wyrazami najwyższego szacunku,

Prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski
Dyrektor Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk
 

Treść listu w pliku pdf (677 KB)

24. Festiwal Nauki - Wykłady IBL PAN online

18-09-2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Śmiech na cenzurowanym. Z historii urzędowej kontroli słowa w PRL | 19.09., 13:00
https://meet.google.com/xwj-wozt-asi

Średniowieczna „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” i jej późniejsze adaptacje | 26.09., 10:00
https://meet.google.com/sth-dccg-bef

Wkład Żydów w kulturę średniowiecznej Hiszpanii | 26.09., 12:00
https://meet.google.com/ctz-nxwz-cxn

Bolesław Prus i fotografia | 26.09., 13:30
https://meet.google.com/vcr-phdt-qdv

Pojedynek w XIX wieku – przestępstwo, rytuał, paradoks | 26.09., 15:00
https://meet.google.com/uxx-bbdt-ywo

 

 

Zarządzenie nr 12/2020 Dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z dnia 14 września 2020 r. w sprawie powołania Komisji Stypendialnej w postępowaniu konkursowym, dotyczącym wyboru stypendystów w grancie Sonata

16.09.2020

Warsaw, 5-9 July 2021: Memory Studies Association Annual Conference "Convergences"

14.09.2020
Gorąco zachęcamy do udziału w konferencji, której współorganizatorem jest IBL PAN. Rejestracja uczestników potrwa do 15 października.

The submission system is now open. Deadline for abstract submission: October 15, 2020.
The conference is currently planned to take place both on-campus in Warsaw and online.
We will closely monitor the COVID-19 situation and consider shifting to online-only events if necessary.
https://www.memorystudiesassociation.org/warsaw-conference-2021-cfp/

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich")

10.09.2020

Kondolencje z powodu śmierci Profesor Marii Janion od społeczności Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM w Poznaniu

03.09.2020

28 sierpnia zmarł Profesor Grzegorz Gazda

02.09.2020

Dyrekcja i Rada Naukowa Instytutu Badań Literackich PAN z wielkim smutkiem przyjęły informację o śmierci Profesora Grzegorza Gazdy (1943-2020), znakomitego historyka i teoretyka literatury, badacza XX-wiecznych ruchów awangardowych, Profesora Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego, członka Komitetu Nauk o Literaturze PAN, wreszcie - naszego Serdecznego Kolegi, dawnego uczestnika studium doktoranckiego IBL PAN oraz wieloletniego członka Rady Naukowej Instytutu.
Drogi Profesorze, Grzegorzu, pozostaniesz w naszej wdzięcznej pamięci jako Uczony, Kolega i Przyjaciel.

 

Kondolencje z powodu śmierci Profesor Marii Janion

01.09.2020

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor Marii Janion, znakomitej Badaczki literatury, Wielkiej Humanistki zasłużonej dla kultury polskiej i europejskiej.
Całej społeczności Instytutu Badań Literackich składamy najszczersze kondolencje.
W imieniu poznańskich badaczy romantyzmu
prof. dr hab. Krzysztof Trybuś
(kierownik Zakładu Literatury Romantyzmu IFP UAM w Poznaniu)


 

Zamówienie publiczne: Ogłoszenie o zamówieniu oraz Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pn. „Druk offsetowy i oprawa 9 tytułów Dzieł wszystkich Jana Kochanowskiego w serii Biblioteka Pisarzów Polskich”

31.08.2020

Nabór pracowników IBL PAN na wyjazdy na szkolenia w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/21

31.08.2020

Nabór pracowników naukowych IBL PAN na wyjazdy do uczelni partnerskich na wykłady w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/21

31.08.2020

         

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45