Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Grzegorz Marzec

Zastępca...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt „OZwRCIN”

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administ...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

"Ożywianie historii Jagiellonów" - artykuł o projekcie „Dziedzictwo Jagiellonów jako płaszczyzna dialogu między Polską a Finlandią”

10.02.2021

Zachęcamy do lektury wywiadu z dr Ewą Cybulską-Bohuszewicz o projekcie realizowanym przez nią wraz z partnerami z University of Jyväskylä z Finlandii w ramach programu Promocja Języka Polskiego NAWA.
Wywiad dostępny jest na stronie internetowej: https://nawa.gov.pl/nawa/aktualnosci/ozywianie-historii-jagiellonow.
Projekt rozpoczęty w ramach grantu NAWA rozwija się pod auspicjami Ambasady RP w Helsinkach oraz Stowarzyszenia "Pro Cultura Litteraria" (https://www.facebook.com/jagielloniansPuolaSuomi).

 

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych”

10.02.2021

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych”

08.02.2021

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych”

05.02.2021

Zofia Sypulanka (28 marca 1933 – 30 stycznia 2021)

04.02.2021
       30 stycznia 2021 odeszła Zofia Sypulanka, wieloletnia pracownica Instytutu Badań Literackich PAN, redaktorka i sekretarz redakcji „Pamiętnika Literackiego”.
       Przez całe swoje życie zawodowe Zofia Sypulanka była związana z „Pamiętnikiem Literackim”, organem IBL, publikowanym do r. 1994 przez Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo.
W redakcji zaczęła pracować po ukończeniu studiów polonistycznych na Uniwersytecie Wrocławskim,
od r. 1965 – zatrudniona w IBL na stanowisku starszego specjalisty – pełniła funkcję sekretarza redakcji.
Po przejściu na emeryturę w r. 1992 jeszcze przez dwa lata pełniła tę funkcję: do grudnia 1994.
Potem przez 10 lat współpracowała z redakcją biorąc zlecenia w zakresie adiustacji oraz korekt tekstów.
       Wyszkoliła wielu redaktorów, którzy zdobyte dzięki niej umiejętności wykorzystują pracując zarówno
dla redakcji „Pamiętnika Literackiego”, jak i dla innych czasopism czy wydawnictw.
       Była osobą dobrą i empatyczną, a zarazem bardzo wymagającą – zarówno wobec redaktorów, których szkoliła, jak i wobec autorów publikujących swoje teksty na łamach „Pamiętnika Literackiego”. Niestrudzenie tropiła wszelkie usterki stylistyczne, starając się każdy tekst doprowadzić do postaci jak najdoskonalszej; nie żałowała przy tym czasu na wyjaśnianie powodów proponowanych przestylizowań. Dzięki niej niejeden autor stał się świetnym stylistą.
       Z odejściem Zofii Sypulanki kończy się pewna epoka w edytorstwie, cechująca się szacunkiem
dla autora, dla tekstu, dla czytelnika...

   

Rozstrzygnięcie Konkursu na Utwór Dramatyczny powstały w trakcie Warsztatu Pisania Scenariusza i Dramatu oraz Kursu Kreatywnego Pisania IBL PAN

04.02.2021

Decyzją jury w składzie:
przewodnicząca prof. Anna Nasiłowska, Marek Ławrynowicz, Andrzej Wojnach
w Wewnętrznym Konkursie na Utwór Dramatyczny powstały w trakcie Warsztatu Pisania Scenariusza i Dramatu oraz Kursu Kreatywnego Pisania IBL PAN w roku akademickim 2019/2020
trzy równorzędne nagrody otrzymują:
- Justyna Rajter za 1 odcinek serialu pt. "Lardelli",
- Marek Aureliusz Karczmarzyk za scenariusz pełnometrażowego filmu fabularnego pt. "Skalne siostry",
- Rafał Jóźwiak za dramat w trzech aktach pt. "Baczyńska.
Laureatom gratulujemy.

Nabór na redaktorów w projekcie „Archiwum kobiet: Piszące”

04.02.2021

Projekt „Archiwum kobiet: Piszące”, realizowany w Instytucie Badań Literackich PAN, zakłada stworzenie bazy danych oraz zainicjowanie digitalnego archiwum niewydanych rękopisów kobiet mieszkających na obszarze historycznej Polski od XVI wieku do współczesności. Baza danych obejmować będzie rękopisy odnajdywane w trakcie kwerend w poszczególnych archiwach na terenie współczesnej Polski i krajów europejskich, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów powiązanych kulturowo z Polską. Piśmiennictwo kobiet – listy i dzienniki krążące pomiędzy nimi – okazują się także rodzajem drugiego obiegu kultury intelektualnej, niewchodzącym poprzez druk w sferę publiczną, ale nieprzecenionym między innymi jeśli chodzi o poznanie życia umysłowego kobiet minionych epok.

Obecnie poszukujemy redaktorek/redaktorów do naszej biobibliograficznej bazy internetowej. Zakres obowiązków: redakcja językowa i merytoryczna wpisów o źródłach i biogramów, dodawanie informacji na podstawie dostępnych słowników i materiałów historycznych, komponowanie haseł biograficznych i historycznych.
Wymiar pracy: 40 godzin miesięcznie na podstawie umowy zlecenia.

Szukamy osób, które:
– ukończyły specjalizację redaktorską na studiach polonistycznych/historycznych i mają co najmniej 2-letnie doświadczenie w redakcji tekstów naukowych oraz popularnonaukowych,
– znają specyfikę pracy w słownikowych internetowych bazach danych,
– potrafią wyszukiwać informacje w archiwach cyfrowych polsko- i anglojęzycznych.

Zapraszamy do współpracy także osoby zainteresowane wyszukiwaniem w archiwach i opisywaniem dokumentów osobistych do bazy Archiwum Kobiet.

Prosimy o wysyłanie CV do 26 lutego 2021 r. na adres: archiwumkobiet@ibl.waw.pl.
Projekt realizowany jest w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

02.02.2021

Dotyczy: Przedmiotu zamówienia - zaprojektowania, wykonania i wdrożenia modułu publikacji danych biobibliograficznych, stanowiącego rozszerzenie cyfrowego słownika Polscy pisarze i badacze literatury XX i XXI wieku. Nr postępowania AG.26.27.2020.  

Treść informacji w pliku pdf (268 KB).

 

Polityka otwartości Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

01.02.2021

Dokumenty i najważniejsze informacje dotyczące Polityki otwartości IBL PAN dostępne są w zakładce Otwarta nauka.

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych”

28.01.2021

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. „Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej”

28.01.2021

 

 

      

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45