Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL PAN

Rada Naukowa
Przewodnicząca Rady Naukowej IBL PAN
prof. d...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt „OZwRCIN”

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administ...

Aktualności

Ogłoszenie konkursu na stypendia doktoranckie dla uczestników studiów doktoranckich IBL PAN

10.06.2022

Treść Ogłoszenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf)

Zarządzenie nr 7/2022 Dyrektora IBL PAN z dnia 26 maja 2022 w sprawie Regulaminu przyznawania stypendiów doktoranckich IBL PAN

10.06.2022

Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).

Zarządzenie nr 8/2022 Dyrektora IBL PAN z dnia 31 maja 2022 w sprawie powołania komisji stypendialnej

10.06.2022

Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).

Pracownia Słownika Polszczyzny XVI wieku Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (z siedzibą w Toruniu) poszukuje 12 osób, zespołu anotatatorów zajmujących się retrodygitalizacją haseł Słownika polszczyzny XVI wieku z zakresu PRZA – P’

10.06.2022

Treść ogłoszenia znajduje się w załączonych pliku (w formacie pdf) >>.

Zgłoszenia wraz z CV (w jednym pliku zatytułowanym nazwiskiem Kandydata lub Kandydatki) prosimy przesyłać drogą elektroniczną do 20 czerwca 2022 roku na adres: slownik16@ibl.waw.pl.

Projekt: „Słownik polszczyzny XVI wieku” – edycja internetowa (digitalizacja i uzupełnienie).
Finansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego pod nazwą
Narodowy Program Rozwoju Humanistyki w latach 2020 – 2025, nr rejestracyjny projektu
11H 18 0030 87.
Umowa nr 0030/NPRH8/H11/87/2019 z dnia 12 maja 2020 roku.

Studia podyplomowe i kursy w IBL PAN - edycja 2022/2023

06.06.2022

 Rekrutacja na studia podyplomowe i kursy IBL PAN - plakat

 

Informacje dostępne na stronie:

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty. Druk 4 tomów z serii "Mieczysław Grydzewski, Kazimierz i Halina Wierzyńscy. Listy"

26.05.2022

Treść informacji dostępna jest w załączonym pliku (w formacie pdf).

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym na pracownika naukowego w IBL PAN

19.05.2022

Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).
Dotyczy konkursu na stanowisko: Adiunkt w Zespole Edytorstwa Naukowego Tekstów Drugiej Połowy XIX w.

Otwarty konkurs na pracownika naukowego w IBL PAN

17.05.2022

Stanowisko: Adiunkt w Zespole Edytorstwa Naukowego Tekstów Drugiej Połowy XIX w.
Dziedzina naukowa: literaturoznawstwo
Treść ogłoszenia o konkursie znajduje się w załączniku (w formacie pdf).

Szkoła Doktorska Anthropos - ogłoszenie rekrutacyjne na rok akademicki 2022/23

04.04.2022

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2022/2023. W tym roku prowadzimy nabór w następujących dyscyplinach:

  • archeologia (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego)
  • historia (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
  • językoznawstwo (Instytut Języka Polskiego PAN)
  • literaturoznawstwo ( Instytut Badań Literackich PAN)
  • nauki o kulturze i religii (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
  • nauki o sztuce (Instytut Sztuki PAN)
Rekrutacja do Szkoły Anthropos Instytutów PAN odbywa się w trybie otwartego konkursu w dwóch etapach. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą ocenę złożonej dokumentacji, zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej. Limit miejsc w Szkole: 13.
Wymagane dokumenty należy przesłać w dniach od 8 do 29 sierpnia 2022 r. pocztą elektroniczną pod adresem szkola.anthropos@ihpan.edu.pl
Dokumenty, które zostaną złożone po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym nie będą oceniane.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 19-23 września 2022 r. O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej do 16 września. Rozmowy mogą być przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Szczegółowe informacje (m.in. o wymaganych dokumentach) dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://anthropos.edu.pl/zasady-rekrutacji-na-rok-akademicki-2022-2023/ogloszenie-rekrutacyjne-na-rok-akademicki-2022-2023/.

Informacja dotycząca darowizn IBL.eu

23.12.2021
Zachęcamy do przekazywania darowizn na cele inicjowania oraz kontynuacji już trwających projektów naukowych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu. Środki zgromadzone dzięki darowiznom umożliwią dalszy rozwój międzynarodowej działalności naukowej indywidualnej, jak i w zespołach koordynowanych przez Instytut Badań Literackich PAN lub przez partnerów zagranicznych.
 
Informacje do przelewu:
 
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
 
nr konta: 12 1130 1017 00201466 2720 0019
(przy przelewach zagranicznych) BIC (SWIFT): GOSKPLPW
(przy przelewach zagranicznych) IBAN: PL 12 1130 1017 0020 1466 2720 0019
 
 
W treści przelewu proszę wpisać: "darowizna na cele naukowe".
 
Istnieje też możliwość wsparcia Programu IBL.eu poprzez uwzględnienie w testamencie. W przypadku takiej woli wsparcia prosimy o kontakt osobisty.
 

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45