O serii

NOWA BIBLIOTEKA ROMANTYCZNA pod redakcją Marty Zielińskiej jest serią nawiązującą do dawnej Biblioteki Romantycznej, której pomysłodawczynią i wieloletnią naukową redaktorką była Maria Janion, a realizatorami Pracownia Romantyczna IBL PAN oraz Wydawnictwo Literackie. Pierwsza połowa XIX wieku to okres przejściowy między dawną kulturą szlachecką a nadchodzącą cywilizacją industrialną. Przemiany te – budzące fascynację i opór, zauważane w różnych codziennych sytuacjach, opisywało wielu – od starego Niemcewicza, patronującego w Paryżu romantycznym emigrantom – po Domeykę, obserwującego przeistaczający się świat z perspektywy antypodów. Zadaniem Nowej Biblioteki Romantycznej będzie dostarczenie ciekawego materiału źródłowego, przybliżającego zarówno "egzotyzm", jak i swojskość tamtej epoki, relikty przeszłości i nowoczesność – będzie to także weryfikacja romantycznej kultury oglądanej tym razem od dołu, od podstaw, od strony zwyczajnych i niezwyczajnych szczegółów, z których wyrastała.

Nowa Biblioteka Romantyczna

MAPY ROMANTYKÓW
Dorota Siwicka
Cena: 49,00
ROMANTYCZNY ANTYKAPITALIZM
Katarzyna Czeczot, Michał Pospiszyl
Cena: 35,00
MEDYCYNA
Grzegorz Marzec
Cena: 42,00
KŁOPOTLIWE ROZRYWKI
Marta Zielińska
Cena: 30,00
LELEWEL PRASOWY
Danuta Zawadzka
Cena: 35,00