ROMANTYCZNY ANTYKAPITALIZM

Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2018
Liczba stron: 343
ISBN: 9788366076273
Cena: 35,00

Proponowane przez nas rozumienie romantycznej ekonomii (?) nie ogranicza się do koncepcji ekonomicznych w sensie ścisłym, odnosząc się raczej do pewnej wizji świata, którą można znaleźć w tekstach bardzo zróżnicowanych gatunkowo i która ? najogólniej mówiąc ? wyrasta z niezgody na dyktaturę ?konkurencyjnego handlu?. Tak rozumiana ekonomia romantyczna nie tylko podaje w wątpliwość przekonanie, że główną pobudką ludzkiego działania jest pragnienie własności, ale również gwałtownie oponuje przeciwko postrzeganiu relacji społecznych wyłącznie przez pryzmat rywalizacji i odrzuca pogląd, że społeczne nierówności stanowią zjawisko nieuniknione i konieczne. (?)

Uwolnienie bogactwa nieograniczonego do towarów i pieniędzy stanie się zasadniczym postulatem kolejnych romantycznych manifestów od Schillera i Novalisa przez Rimbauda po Elisée Reclusa i Williama Morrisa. W centrum tego wspólnego bogactwa stać miały przede wszystkim dobra niematerialne: poezja, sztuka, teatr, nauka, świecka edukacja. Dlatego tak ważne dla romantyków było wyprowadzenie sztuki z Salonów opanowanych przez zamknięte na świat elity. Bogactwo ? na przykładzie twórczości artystycznej lub naukowej widać to szczególnie wyraźnie ? zawłaszczane czy ograniczone do wąskiej grupy przestaje przedstawiać jakąkolwiek wartość, staje się wyłącznie znakiem statusu, służąc nie rozwojowi, lecz legitymizowaniu zastanych hierarchii: ?cała ta wielobarwna sztuka ? napisze Reclus ? gromadząca swoje nieprzyzwoite wytwory w pomieszczeniach użyczanych jej przez państwo, może być tylko sztuką fałszywą i kłamliwą, ponieważ nie jest dziełem ludzi wolnych.

(fragmenty Wprowadzenia)

Recenzja Rafała Wosia

Omówienie książki w programie "Trzeci punkt widzenia" (od ok. 14 min.)

https://www.polskieradio.pl/9/396/Artykul/2322831,Romantycy-kontra-kapitalizm

Recenzja

Recenzja

« wstecz