Education in the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Secretariat of the Graduate Studies and Courses:
Staszic’ Palace, Nowy Świat 72, room 107
Secretary: Anna Ryjak.
Office hours: Wednesdays, Fridays 4 p.m. - 7 p.m., Saturdays 9 a.m. - 4 p.m.
Monday-Saturday telephone contact: 530 064 008 10 a.m. - 5 p.m.
During the office hours (22) 826 69 17 e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

Podyplomowe Studia Filologii Polskiej / Graduate Studies in Polish Philology
Podyplomowe Studia Edytorskie / Graduate Studies in Editing
Podyplomowe "Gender Mainstreaming" / Graduate Gender Mainstreaming Studies
Podyplomowe "Gender Studies" / Graduate Gender Studies
       Warsaw Summer School: http://www.warsawsummerschool.com/
Podyplomowe Studia Polonistyczne / Graduate Polish Studies
Podyplomowe Studia "Technologie informatyczne w edukacji i w organizacjach pozarządowych" / Graduate Studies in Computer Technologies in Education and in the NGOs
Podyplomowe Studia "Wiedza o kulturze" (specjalizacja nauczycielska i humanistyczna) / Graduate Cultural Studies (general / for teachers)
Podyplomowe Studia Zarządzania Kulturą w Strukturach Unii Europejskiej / Graduate Studies in the Cultural Management in the European Union
Kurs Komunikacja Społeczna i Medialna / Social and Media Communication Course
Kurs Kreatywnego Pisania / Creative Writing Course
Kurs Literatura i Psychoanaliza / Literature and Psychoanalysis Course
Kurs Poprawnej Polszczyzny / Correct Polish Language Course
Kurs Retoryki Praktycznej i Krytyki / Practical Rhetoric and Critique Course
Kurs "Szkoła Gender Mainstreaming" / Gender Mainstreaming Course
Szkolenia dla Firm / Training for Companies
Olimpiada Literatury i Języka Polskiego / Competition in Polish Literature and Language for High-School Students

Ph.D. Studies at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Literary Studies
Name: Ph.D. studies at the Institute of Literary Studies of the Polish Academy of Sciences (IBL PAN)
Address: Pałac Staszica (Staszic Palace), ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warsaw, Poland

Chair of IBL PAN Ph.D. Studies: dr hab. Jacek Wójcicki, prof. IBL PAN
Secretary: dr Anna Orzechowska-Barcz: e-mail doktoranckie@ibl.waw.pl ; tel.: + 48 605-319-730
ERASMUS+ Institutional Coordinator: dr Katarzyna Nadana-Sokołowska, e-mail: katarzyna.nadana-sokolowska@ibl.waw.pl

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45