IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Grzegorz Marzec

Zastępca...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Zwierzęta i ich ludzie (antologia tekstów)

Z wielką radością informujemy, że w Wydawnictwie IBL PAN w serii "Nowa Humanistyka" ukazała się książka "Zwierzęta i ich ludzie" pod red. Anny Barcz i Doroty Łagodzkiej, a w niej wybór tekstów i tłumaczeń z zeszłorocznej konferencji o tym samym tytule. Więcej informacji na stronie Wydawnictwa: http://wydawnictwo.ibl.waw.pl/nowosci/zwierzeta-i-ich-ludzie?vid=2 

 

Podajemy Spis treści:

  A. Barcz, D. Łagodzka - Wstęp

 Część I Bliskość-oddalenie

 D. Lestel Myśl futrzasta. Zwierzęcość w perspektywie drugoosobowej

 M. Żółkoś Mikro-formy i makro-lęki. Owady jako wyzwanie dla animal studies

A. Barcz Portrety ludzi i zwierząt a zagadnienie podobieństwa po Darwinie

 Cześć II Widoczność zwierząt w sztuce współczesnej

 S. Baker Sztuka współczesna i prawa zwierząt

 J. Ullrich Strefy kontaktu. Spotkanie psa i człowieka (Metamorfozy pies – człowiek w sztuce współczesnej)

 I. Kowalczyk Pułapki posthumanizmu – w kontekście użycia zwierząt przez sztukę

 D. Łagodzka Wystawianie sztuki zwierzęcej

  Część III Inne filologie: słowo i dźwięk

 A.  Nawarecki Zoofilologia pod auspicjami augurów

 A. Łagodzka Animalizacja języka

 M. Ullrich Pomiędzy filologią a biologią. Zwierzęca muzyka w epistemologicznej i metodologicznej perspektywie

 Część IV Poza wschodem a zachodem: literatura a kwestia zwierzęca

 R. McKay Czytając mięso. Literacka polityka gatunkowa w powieści Michela Fabera Pod skórą

 J. Tymieniecka-Suchanek Trzeba (za)bić to zwierzę… Homo crudelis w rosyjskiej publicystyce początku XX wieku

A. Jarzyna Herezje: odzyskiwanie wrażliwości (Tadeusz Nowak, Jerzy Nowosielski)

 

 

         

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45