17-26 września 2021: Festiwal Nauki

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza na spotkania, które odbędą się w dniach  19-25 września 2021 r. w ramach  25. Festiwalu Nauki.
Program spotkań oraz inne informacje zamieszczone są w zakładce Festiwal Nauki.

8 lipca 2021: Dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska, "Generosity of Narrative: Wiesław Myśliwski" ("Szczodrość narracji: Wiesław Myśliwski")

Wiesław Myśliwski jest jednym z nielicznych żyjących pisarzy, którzy debiutowali ponad pięćdziesiąt lat temu i z powodu wagi swoich dzieł w...

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Grzegorz Marzec

Zastępca...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt „OZwRCIN”

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administ...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

17-26 września 2021: Festiwal Nauki

17-26 września 2021: Festiwal Nauki

12.09.2021

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza na spotkania, które odbędą się w dniach  19-25 września 2021 r. w ramach  25. Festiwalu Nauki.
Program spotkań oraz inne informacje zamieszczone są w zakładce Festiwal Nauki.

Zmarł dr hab. Ryszard Górski

13.09.2021

Ze smutkiem informujemy, że 9 września 2021 r. w wieku 90 lat zmarł dr hab. Ryszard Górski, wieloletni Pracownik i Dyrektor IBL.

Ryszard Górski, absolwent filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, Pracował w Instytucie Badań Literackich PAN w okresie od 1 lipca 1954 r. do 31 grudnia 1996 r., zajmując kolejno stanowiska asystenta, adiunkta i od 1976 roku – docenta.
Przez cały okres zatrudnienia pracował w Dziale, potem w Pracowni Literatury Ludowej. Był wybitnym znawcą folkloru i folklorystyki, jako wyodrębnionej dyscypliny badawczej, wszechstronnie wykształconym historykiem literatury oraz historykiem dramatu i teatru polskiego, autorem cennej monografii o Oskarze Kolbergu oraz współautorem  wielu tomów „Studiów folklorystycznych”.  W zakresie zainteresowań naukowych docenta Ryszarda Górskiego znajdowała się szeroko pojęta kultura ludowa, związki między folklorem a literaturą a  także edytorstwo tekstów ludowych. Był również organizatorem konferencji i spotkań naukowych w instytucie, poświęconych jego obszarowi zainteresowań badawczych oraz pedagogiem akademickim, prowadząc wykłady z zakresu folklorystyki na Uniwersytecie Warszawskim.
Swoje umiejętności organizacyjne i prospołeczne nastawienie doc. Ryszard Górski wykorzystywał pełniąc przez  wiele lat funkcję zastępcy Dyrektora  w instytucie  oraz Dyrektora.
Od 1 kwietnia 1973 r. do 31 grudnia 1981 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds Ogólnych, w czasie kadencji 3 Dyrektorów:
·         Doc. Teresy Skubalanki (1973-1975),
·         Doc. Stefan Treugutt (maj-wrzesień 1975),
·         Prof. Mieczysław Klimowicz (1975-1981).
Od 1 października 1982 r. do 1 października 1983 r. był  Dyrektorem IBL.
Od 1 czerwca 1986 r. do 31 maja 1995 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych – w czasie kadencji 3 Dyrektorów :
·         Prof. Witolda Nawrockiego (do 1988 r.)
·         Prof. Aliny Witkowskiej (1988-1992)
·         Prof. Elżbiety Sarnowskiej-Temeriusz (1992-1995)
Pogrzeb dr. hab. Ryszarda Górskiego odbędzie się piątek 17 września. Msza święta żałobna zostanie odprawiona  o godz. 11  w Kościele pw. Św. Boromeusza na Starych Powązkach.
Wśród obecnych pracowników Instytutu Badań Literackich są jeszcze ludzie, którzy pamiętają Ryszarda Górskiego i zachowają go w swojej pamięci jako naukowca, Dyrektora i życzliwego człowieka.
 
Dyrekcja i pracownicy IBL PAN

 

Kurs Warsztat pisania scenariusza i dramatu - II część

13.09.2021

Uprzejmie informujemy, że w roku akademickim 2021/2022 organizujemy II część Kursu Warsztat pisania scenariusza i dramatu (dla zaawansowanych). Podstawowe informacje w zakładce Kurs Warsztat pisania scenariusza i dramatu – kontynuacja.

Pierwszeństwo w przyjęciu na kurs będą mieli Absolwenci I części kursu Warsztat pisania scenariusza i dramatu oraz Kursu Kreatywnego Pisania IBL PAN. Mile widziani będą również słuchacze, którzy nie ukończyli kursu podstawowego, ale mają gotowy projekt (przynajmniej w zarysach), nad którym będą mieli szansę pracować w czasie trwania II cz. kursu. 

8-11 września 2021, Lipsk: Forum języka i kultury polskiej w Saksonii / Forum der polnischen Sprache und Kultur in Sachsen

01.09.2021

We wrześniu 2021 roku podczas Forum języka i kultury polskiej w Saksonii na Uniwersytecie w Lipsku zaprezentowane zostaną wyniki projektu "Literatura polska bez granic" / "Polnische Literatur ohne Grenzen". W ramach forum odbędzie się również cykl wykładów, warsztatów, pokazów filmowych i wydarzeń kulturalnych.

Projekt "Literatura polska bez granic" realizowany jest w Instytucie Badań Literackich PAN oraz w Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie w Lipsku od października 2020 do września 2021. Finansowany jest przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej.

Link do programu wydarzenia w formacie .pdf >>
Strona Projektseite am Institut für Slavistik, Universität Leipzig >>
Strona projektu w "Biuletynie Polonistycznym" >>

Zaproszenie na wykład popularnonaukowy prof. Artura Ekerta "W poszukiwaniu szyfru doskonałego"

30.08.2021

W ramach obchodów 40-lecia swojego istnienia Centrum Fizyki Teoretycznej PAN zaprasza na wykład popularnonaukowy prof. Artura Ekerta z Oxfordu: "W poszukiwaniu szyfru doskonałego".

Wykład zostanie wygłoszony po polsku, we wtorek 31 sierpnia o godzinie 20:00. Będzie transmitowany na YouTube, pod linkiem https://youtu.be/Z_tLCFmD8VU .

Więcej informacji o wykładzie: https://informacje.pan.pl/index.php/informacje/nauki-scisle-i-nauki-o-ziemi/3420-w-poszukiwaniu-szyfru-doskonalego-wyklad-online-o-fizyce-kwantowej.

OPERAS Innovation Lab: innowacje w komunikacji naukowej, badania, prototypy

05.08.2021


W trakcie zakończonego w czerwcu projektu OPERAS-P uruchomione zostało laboratorium innowacji, którym w ramach europejskiego konsorcjum OPERAS kieruje Instytut Badań Literackich PAN (IBL PAN).

Główne zadania OPERAS Innovation Lab obejmują badania użytkowników i użytkowniczek – głównie badaczy i badaczek specjalizujących się w humanistyce i naukach społecznych (HS), lecz również innych członków społeczności akademickiej, w tym wydawców, redaktorów i redaktorek naukowych – w celu poznania ich potrzeb w zakresie komunikacji naukowej. Badania pozwalają na projektowanie usług konsorcjum OPERAS w taki sposób, by odpowiadały tym potrzebom i rozwiązywały rzeczywiste problemy. W ramach laboratorium innowacji powstają również prototypy nowych rozwiązań np. dostosowanie koncepcji żywej książki – living book – do potrzeb grup roboczych OPERAS; prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla edycji cyfrowych w humanistyce.

Chociaż rozmowy o OPERAS Innovation Lab trwały już od jakiegoś czasu, inicjatywa oficjalnie narodziła się w ramach OPERAS-P, dwuletniego projektu, który zakończył się w czerwcu 2021 r. IBL PAN kierował pakietem roboczym nr 6 poświęconym innowacji w komunikacji naukowej dla nauk HS. Badania w OPERAS Innovation Lab dotyczyły różnych jej aspektów: zarządzania otwartą infrastrukturą badawczą, modeli biznesowych dla publikacji w otwartym dostępie, zasad FAIR Data dla HS, wielojęzyczności, pisarstwa naukowego oraz ewaluacji i systemu recenzowania badań i publikacji naukowych.

W sumie zespół przebadał 655 osób (57 z nich udzieliło wywiadów, 134 wypełniło ankiety, a 464 uczestniczyło w warsztatach). W lutym 2021 r. odbyła się trzydniowa konferencja “The Future of Scholarly Communication” współorganizowana przez IBL PAN i konsorcjum OPERAS. Przedstawiono wstępne wyniki badań i zaproszono do dyskusji społeczność akademicką. W seminariach dotyczących najważniejszych problemów związanych z transformacją cyfrową w naukach humanistycznych i społecznych uczestniczyły 342 osoby.

Wyniki prac powstałych w ramach projektu OPERAS-P, w tym raport końcowy “Future of Scholarly Communication. Forging an inclusive and innovative research infrastructure for scholarly communication in Social Sciences and Humanities”, który poza podsumowaniem badań przedstawia także rekomendacje dla konkretnych grup zaangażowanych w komunikację naukową – infrastruktur badawczych jak OPERAS, badaczy i badaczek HS, wydawców naukowych, bibliotek, instytucji naukowych, instytucji finansujących badania oraz decydentów politycznych – odnajdą Państwo w repozytorium Zenodo

Obecnie OPERAS Innovation Lab pracuje nad kolejnymi pomysłami i prototypami usług, które ułatwią przedstawicielom i przedstawicielkom HS sprawniejszą komunikację naukową, ze szczególnym uwzględnieniem edycji cyfrowych.

                  Marta Błaszczyńska (Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Druk offsetowy 5 tomów z serii "Dramat polski. Reaktywacja"

28.07.2021

Prof. Agata Roćko o zakulisowych działaniach kobiet w okresie Sejmu Czteroletniego

26.07.2021
Jest to wykład z cyklu "Wielcy ludzie majowej konstytucji", towarzyszącego wystawie "Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja", zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie.

Zmarła prof. Paulina Buchwald-Pelcowa

07.07.2021

6 lipca 2021 zmarła prof. Paulina Buchwald-Pelcowa, emerytowana profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Biblioteki Narodowej, wybitna znawczyni dawnej książki, osoba pozostająca przez lata w kontakcie z IBL, zwłaszcza z dawną Pracownią Dokumentacji Literatury Staropolskiej i Historii Książki oraz Pracowni Literatury Renesansu i Baroku.

Pogrzeb prof. dr hab. Pauliny Buchwald- Pelcowej rozpocznie się 23 lipca 2021 r. mszą świętą w kościele p.w. św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach, po której nastąpi wyprowadzenie prochów do grobu rodzinnego na tutejszym cmentarzu.
 

Cześć Jej pamięci.

OPERAS na europejskiej liście infrastruktur badawczych

15.07.2021

Z ogromnym entuzjazmem zawiadamiamy, że 30 czerwca europejska inicjatywa dla otwartej komunikacji w naukach humanistycznych i społecznych – OPERAS, której członkiem jest IBL PAN, została wpisana na listę Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych z poparciem kilku państw członkowskich, w tym Polski. OPERAS jest jednym z 11 projektów infrastrukturalnych, uznanych w 2021 r.  za kluczowe dla rozwoju i integracji infrastruktury naukowej w Unii Europejskiej.

Stypendia Polskiego Instytutu Studiów Zaawansoanych PIASt na rok akademicki 2022-2023

08.07.2021

Ogłoszenie o rekrutacji recenzentów korespondencji Mieczysława Grydzewskiego i Kazimierza Wierzyńskiego

08.07.2021

Zaproszenie do złożenia oferty. Druk offsetowy 5 tomów z serii "Dramat polski. Reaktywacja"

06.07.2021

Nagranie webinaru "A Lyrical Poet as a Political Writer. The Captive Mind by Czeslaw Milosz" już dostępne

05.07.2021

 Zachęcamy do obejrzenia!

Otwarte Zasoby Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych. Prezentacja Projektu OZwRCIN

30.06.2021

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego projekt Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych oraz naszą Bibliotekę IBL PAN.
 

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45