8 lipca 2021: Dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska, "Generosity of Narrative: Wiesław Myśliwski" ("Szczodrość narracji: Wiesław Myśliwski")

Wiesław Myśliwski jest jednym z nielicznych żyjących pisarzy, którzy debiutowali ponad pięćdziesiąt lat temu i z powodu wagi swoich dzieł w...

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Grzegorz Marzec

Zastępca...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt „OZwRCIN”

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administ...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty. Druk offsetowy 5 tomów z serii "Dramat polski. Reaktywacja"

28.07.2021

Prof. Agata Roćko o zakulisowych działaniach kobiet w okresie Sejmu Czteroletniego

26.07.2021
Jest to wykład z cyklu "Wielcy ludzie majowej konstytucji", towarzyszącego wystawie "Polskie elity a upadek Rzeczypospolitej. 230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja", zorganizowanej przez Zamek Królewski w Warszawie.

Zmarła prof. Paulina Buchwald-Pelcowa

07.07.2021

6 lipca 2021 zmarła prof. Paulina Buchwald-Pelcowa, emerytowana profesor Uniwersytetu Warszawskiego i Biblioteki Narodowej, wybitna znawczyni dawnej książki, osoba pozostająca przez lata w kontakcie z IBL, zwłaszcza z dawną Pracownią Dokumentacji Literatury Staropolskiej i Historii Książki oraz Pracowni Literatury Renesansu i Baroku.

Pogrzeb prof. dr hab. Pauliny Buchwald- Pelcowej rozpocznie się 23 lipca 2021 r. mszą świętą w kościele p.w. św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach, po której nastąpi wyprowadzenie prochów do grobu rodzinnego na tutejszym cmentarzu.
 

Cześć Jej pamięci.

OPERAS na europejskiej liście infrastruktur badawczych

15.07.2021

Z ogromnym entuzjazmem zawiadamiamy, że 30 czerwca europejska inicjatywa dla otwartej komunikacji w naukach humanistycznych i społecznych – OPERAS, której członkiem jest IBL PAN, została wpisana na listę Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktur Badawczych z poparciem kilku państw członkowskich, w tym Polski. OPERAS jest jednym z 11 projektów infrastrukturalnych, uznanych w 2021 r.  za kluczowe dla rozwoju i integracji infrastruktury naukowej w Unii Europejskiej.

Stypendia Polskiego Instytutu Studiów Zaawansoanych PIASt na rok akademicki 2022-2023

08.07.2021

Ogłoszenie o rekrutacji recenzentów korespondencji Mieczysława Grydzewskiego i Kazimierza Wierzyńskiego

08.07.2021

Zaproszenie do złożenia oferty. Druk offsetowy 5 tomów z serii "Dramat polski. Reaktywacja"

06.07.2021

Nagranie webinaru "A Lyrical Poet as a Political Writer. The Captive Mind by Czeslaw Milosz" już dostępne

05.07.2021

 Zachęcamy do obejrzenia!

Otwarte Zasoby Biblioteki Instytutu Badań Literackich PAN w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych. Prezentacja Projektu OZwRCIN

30.06.2021

Zapraszamy do obejrzenia filmu prezentującego projekt Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych oraz naszą Bibliotekę IBL PAN.
 

2 lipca 2021: konferencja naukowa online poświęcona „Pamiętnikowi z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego

2 lipca 2021: konferencja naukowa online poświęcona „Pamiętnikowi z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego

29.06.2021

W piątek 2.07.2021 odbędzie się konferencja naukowa online poświęcona „Pamiętnikowi z powstania warszawskiego” Mirona Białoszewskiego. Jest to trzecia konferencja organizowana w ramach Spotkań Mironologicznych przez Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Kultuy Polskiej UW i Fundację im. Mirona Bialoszewskiego.
Program konferencji w pliku pdf (511 KB).

8 lipca 2021: Dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska, "Generosity of Narrative: Wiesław Myśliwski" ("Szczodrość narracji: Wiesław Myśliwski")

8 lipca 2021: Dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska, "Generosity of Narrative: Wiesław Myśliwski" ("Szczodrość narracji: Wiesław Myśliwski")

29.06.2021

Wiesław Myśliwski jest jednym z nielicznych żyjących pisarzy, którzy debiutowali ponad pięćdziesiąt lat temu i z powodu wagi swoich dzieł wówczas publikowanych przynależą do historii literatury XX wieku, a jednocześnie z powodzeniem weszli w wiek XXI i jako twórcy dobrze się w nim zadomowili. Jaka jest tajemnica tego pisarskiego trwania? Jaki jest klucz, którym Myśliwski otwierał umysły swoich czytelników w ubiegłym wieku i który nadal działa?
Zachęcamy do udziału w ostatnim już webinarium będącym częścią projektu realizowanego przez IBL PAN i Fundację Kościuszkowską, której misją jest wspieranie wymiany intelektualnej między Stanami Zjednoczonym a Polską!
Po szczegółowe informacje zapraszamy do "Biuletynu Polonistycznego".

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej.

28.06.2021
Nowa seria wydawnictwa Brepols: “Women in Christianity. A Cultural History of Women Religious from Late Antiquity to the Early Modern Period”

Nowa seria wydawnictwa Brepols: “Women in Christianity. A Cultural History of Women Religious from Late Antiquity to the Early Modern Period”

25.06.2021

Rada Naukowa wydawnictwa zachęca do publikowania i lektury.
Więcej informacji w załączniku pdf (769 KB).

Zarządzenie nr 8/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Instytucie Badań Literackich

23.06.2021

Nauki humanistyczne i społeczne potrzebują więcej otwartości. (Sprawozdanie ze spotkania "OPERAS-PL – komunikacja w humanistyce i naukach społecznych")

25.06.2021

– To, co dzieje się w Centrum Humanistyki Cyfrowej ma olbrzymie znaczenie dla całej humanistyki i nauk społecznych – mówił na spotkaniu “OPERAS-PL – komunikacja w humanistyce i naukach społecznych” prof. Stanisław Filipowicz, wiceprezes Polskiej Akademii Nauk. 

17 czerwca Centrum Humanistyki Cyfrowej (CHC) Instytutu Badań Literackich PAN przedstawiło nową inicjatywę OPERAS-PL, skierowaną do nauk humanistycznych i społecznych (HS), która stawia sobie za cel rozwijanie i umiędzynarodowienie polskich czasopism i wydawnictw w otwartym dostępie (OA) oraz upowszechnianie w polskim środowisku naukowym infrastruktury badawczej, budowanej przez europejskie konsorcjum OPERAS. 

Tematem spotkania był stan otwartej komunikacji w HS w Polsce, potrzeby środowiska naukowego związane z transformacją cyfrową oraz działania, jakie powinien realizować OPERAS-PL, aby na te potrzeby odpowiedzieć. Jak podkreślił dr Maciej Maryl, kierownik CHC, pierwszym celem OPERAS-PL jest zbudowanie społeczności osób, zaangażowanych w rozwój otwartej komunikacji naukowej w tychże naukach w Polsce. W spotkaniu wzięło udział ponad 65 gości, przede wszystkim badaczy i badaczek, nauczycieli i nauczycielek akademickich oraz pracowników i pracowniczek bibliotek.
 

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45