Archiwum wydarzeń

Oferta pracy: PHP Full Stack Developer – specjalist(k)a ds. systemów discovery

24 marca 2021 r., godz. 15.00, spotkanie online: "Ile głów, tyle sądów": retoryka i figura autorki w tekstach hiszpańskich pisarek zakonnych (XVI-XVII)

Cykl webinariów IBL PAN i Fundacji Kościuszkowskiej

Cykl webinariów IBL PAN i Fundacji Kościuszkowskiej

Protokół wyboru oferty na realizację zamówienia: "Wykonanie usług informatycznych związanych z projektem Archiwum kobiet: piszące"

Sprawozdanie z konferencji OPERAS “The Future of Scholarly Communication"

Wybór oferty na świadczenie usług szkoleniowych – prowadzenie lektoratów dla doktorantów i doktorantek IBL PAN i PJATK w projekcie "Humanistyka cyfrowa. Studia doktoranckie IBL PAN i PJATK"

Ankieta OPERAS dla wydawnictw na temat książek w otwartym dostępie (open access)

Oferta pracy: specjalist(k)a ds. humanistyki cyfrowej

Oferta pracy: specjalist(k)a ds. humanistyki cyfrowej z umiejętnością programowania

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych"

Informacja o wynikach postępowania - dotyczy pn. " Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej ".

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych"

8 października 2021 r.: seminarium online "Nauki ścisłe i humanistyczne w służbie polityki w Europie doby oświecenia"

Zaproszenie na konferencję OPERAS “The Future of Scholarly Communication", 24-26 lutego 2021

Zaproszenie na piąte spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia"

Informacja z otwarcia ofert - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Budowa oprogramowania do stworzenia i rozwoju cyfrowego Słownika tłumaczy literatury polskiej"

"Ożywianie historii Jagiellonów" - artykuł o projekcie "Dziedzictwo Jagiellonów jako płaszczyzna dialogu między Polską a Finlandią"

10.02.2021

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych"

Zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych"

Wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ - dotyczy przetargu nieograniczonego pn. "Wsparcie informatyczne utrzymania infrastruktury bazodanowej Polskiej Bibliografii Literackiej w gotowości do prowadzenia badań naukowych"

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku