Archiwum wydarzeń

19 października 2017, g. 14.00, Instytut Teatralny w Warszawie, seminarium z cyklu "Dramat polski. Reaktywacja"

8-9 maja 2018 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja naukowa z okazji stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości "Książka, prasa, radio, film i biblioteki w kształtowaniu dziedzictwa kulturowego II Rzeczypospolitej"

Podyplomowe Studia Polsko-Żydowskie przy Instytucie Badań Literackich PAN

IV Konferencja DARIAH-PL "Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa"

29 września – 26 listopada 2017 r., Warszawa: wystawa pt. "TYMEM DO PRZODU. Retrospektywa Stanisława Tyma"

15 września 2017 godz. 11:15, Warszawa: Prezentacja kolekcji cyfrowej "Korzenie Janusza Korczaka" na stronie Nowej Panoramy Literatury Polskiej

13 września 2017 godz. 10:00, Warszawa: Prezentacja wystawy planszowej "Goldszmitowie w Warszawie"

Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu w ramach programu POWER nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17

16–17 października 2017, Warszawa: konferencja "Doświadczenie wiary w kulturach i literaturach słowiańskich w świetle myśli postsekularnej"

Podyplomowe GENDER STUDIES im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki

Prof Krzysztof Mrowcewicz o historii Instytutu Badań Literackich

Konkurs na stanowisko dyrektora Stacji Naukowej PAN w Paryżu

28-30 lipca 2017 r., Gdynia: 6. Nadmorski Plener Czytelniczy z Nagrodą Literacką GDYNIA8-30 lipca 2017 r., Gdynia: 6. Nadmorski Plener Czytelniczy z Nagrodą Literacką GDYNIA

Wyniki konkursu w programie "Młody IBL"

Instytut Badań Literackich zdobywa grant COST na stworzenie sieci do badań nad kulturami oporu

4-5 grudnia 2017 r., Warszawa: konferencja "Długie życie Jane Austen"

Projekt "Wejdź w konwencję"

Ogłoszenia o dwóch konkursach rozpisanych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

16-18 listopada 2017 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja naukowa pt. "Płeć, pokolenia, komunizm w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej: koncepcje, dyskursy, praktyki"

27 czerwca 2017, godz. 18:00, Warszawa, PaństwoMiasto (ul. Andersa 29): spotkanie wokół książki "… czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon"

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku