Archiwum wydarzeń

Instytut Badań Literackich zdobywa grant COST na stworzenie sieci do badań nad kulturami oporu

4-5 grudnia 2017 r., Warszawa: konferencja "Długie życie Jane Austen"

Projekt "Wejdź w konwencję”

Ogłoszenia o dwóch konkursach rozpisanych na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

16-18 listopada 2017 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Płeć, pokolenia, komunizm w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej: koncepcje, dyskursy, praktyki”

27 czerwca 2017, godz. 18:00, Warszawa, PaństwoMiasto (ul. Andersa 29): spotkanie wokół książki "… czterdzieści i cztery. Figury literackie. Nowy kanon"

22 czerwca 2017 r., Warszawa: zebranie literackie, podczas którego prelekcję pt. "KONSTYTUCJA I POEZJA" wygłosi EWA ŁĘTOWSKA Laureatka Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Ksawerego i Mieczysława Pruszyńskich

7-8 grudnia 2017, Instytut Badań Literackich w Warszawie: międzynarodowa interdyscyplinarna konferencja naukowa "Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej"

27 czerwca 2017, Warszawa: seminarium "Otwarta nauka w pigułce"

6-8 grudnia 2017 r.: ogólnopolska konferencja naukowa „Doświadczenie archiwum: pismo, ciało, pamięć”

19 czerwca 2017 r., Warszawa: otwarte spotkanie poświęcone książce prof. Zygmunta Baumana pt. „Szkice z teorii kultury”

22-24 listopada 2017 r., Toruń: ogólnopolska konferencja naukowa „Hrabia Zygmunt i okolice”

7-9 lipca 2017 r., Katowice: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Kultura seriali”

13-15 października 2017 r., Nowe Miasto nad Pilicą: konferencja „Filozofia filologii”

30 maja 2017, godz. 18:00, Warszawa, Muzeum nad Wisłą: spotkanie "Archeologia syreniego ogona"

Międzynarodowy program Falling Walls Lab

29 maja 2017, Warszawa: debata pt. „Los kobiet w PRL, III i IV RP”

28-30 czerwca 2017 r., Kraków: Letnia Szkoła Humanistyki Cyfrowej II

Program „Młody IBL"

25-26 listopada 2017 r.: konferencja międzynarodowa „Współczesny dramat i teatr wobec wojny, przemocy i uchodźstwa”

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45