Archiwum wydarzeń

28-29 czerwca 2018 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja naukowa "Partners and Rivals"

17-18 września 2018 r., Würzburg: konferencja naukowa "W drodze do nowych brzegów"

Regionalna Konferencja członków i pracowników naukowych PAN w Warszawie

25 stycznia 2018 r., Wrocław: międzynarodowa konferencja "Jak chronić swoją własność intelektualną za granicą?"

11-12 kwietnia 2018 r., Warszawa: konferencja "Przezroczystość w kulturze"

18 – 19 kwietnia 2018 r., Opole: konferencja naukowa "Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży – teksty religijne dla młodego odbiorcy

1-3 lutego 2018 r., Warszawa: konferencja pt. "Rousseau, Poland and Europe: Federalism – Sovereignty – Prosperity – Patriotism"

17.01.2018

24-25 lutego 2018 r., Kraków: konferencja naukowa "Rejestry kultury"

Instytut Badań Literackich PAN poszukuje 3 doktorantów/doktorantek do pracy w projekcie "Inwentarz Archiwum Władysława Mickiewicza ze zbiorów Towarzystwa Historyczno-Literackiego i Biblioteki Polskiej w Paryżu"

10 stycznia 2018 roku., Warszawa: sesja "Cały Białoszewski? O ineditach"

17-18 maja 2018 r., Słupsk: ogólnopolska konferencja naukowa "Sacrum prywatne w medium literatury"

Wystawa "Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą. Bolesław Leśmian 1877–1937"

16 grudnia 2017 roku., Łódź: międzynarodowa konferencja naukowa "3F: Formiści, Futuryści, F/Witkacy"

7 grudnia 2017 r., Warszawa: seminarium z cyklu "Pragmatyka, pragmatyzm, performatyka"

7 grudnia 2017 r., Warszawa: Zamkowe Seminarium Naukowe

5 grudnia 2017 r., Warszawa: uroczysty koncert z okazji dziesięciolecia istnienia Kolegium Artes Liberales w wykonaniu zespołu The Yiddish Folksong Project

29.11.-1.12.2017 r., Warszawa: "Convention and Revolution. Life writing by women in the 1800s and 1900s: archives, critiques and methods"

27 listopada 2017 r., Warszawa: spotkanie O CZYM NIE WIE POLITOLOG. W 95 rocznicę urodzin Artura Międzyrzeckiego

27 listopada 2017 r., godz. 15.00, Warszawa: seminarium "Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny"

25-26 stycznia 2018, Dyneburg: International Scientific Conference "XXVIII Scientific Readings"

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku