Archiwum wydarzeń

7 grudnia 2017 r., Warszawa: seminarium z cyklu "Pragmatyka, pragmatyzm, performatyka"

7 grudnia 2017 r., Warszawa: Zamkowe Seminarium Naukowe

5 grudnia 2017 r., Warszawa: uroczysty koncert z okazji dziesięciolecia istnienia Kolegium Artes Liberales w wykonaniu zespołu The Yiddish Folksong Project

29.11.-1.12.2017 r., Warszawa: "Convention and Revolution. Life writing by women in the 1800s and 1900s: archives, critiques and methods"

27 listopada 2017 r., Warszawa: spotkanie O CZYM NIE WIE POLITOLOG. W 95 rocznicę urodzin Artura Międzyrzeckiego

27 listopada 2017 r., godz. 15.00, Warszawa: seminarium "Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny"

25-26 stycznia 2018, Dyneburg: International Scientific Conference "XXVIII Scientific Readings"

7-8 grudnia 2017, IBL PAN: Poetyki nie(po)rozumienia. Kulturotwórczy potencjał zakłóceń w komunikacji artystycznej / Poetics of (Mis)understanding: Culture-Making Potential of Interference in Artistic Communication

Uchwała Senatu RP w sprawie uczczenia pamięci Bolesława Leśmiana

15 listopada 2017 r., Warszawa: wieczór promocyjny poświęcony nowemu tomowi Katalogu rękopisów Muzeum Literatury w opracowaniu śp. Wiesławy Kordaczuk

Nabór pracowników naukowych IBL PAN na wyjazdy do uczelni partnerskich na wykłady w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2017/18

Allen Kuharski, Richard Lowe: The Digital Archiving of Performance Data: The Case of Witold Gombrowicz / Otwarte zebranie Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN, 28 listopada 2017, 13:00, sala 144 (Pałac Staszica)

Nagroda Edytorska Polskiego PEN Clubu im. Juliusza Żuławskiego dla Zespołu edytorskiego Biblioteki Pisarzy Staropolskich

27 listopada 2017 r.: publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. Pawła Bema

15-30 listopada 2017 r.: wystawa "Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą". Bolesław Leśmian 1877-1937

2-3 grudnia 2017 r., Kraków: konferencja naukowa "Mury. Ruchy migracyjne i uchodźstwo w przestrzeni kulturowej i historycznej"

11-13 stycznia 2018 r., Rzeszów: IV Ogólnopolska interdyscyplinarna konferencja "TEKSTY – OBRAZY – PERFORMANSE. Auto_bio_grafia na granicy doświadczenia życia codziennego, sztuki i nauki"

23-24 października 2017 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja "Leśmian w Europie i na świecie"

19 października 2017 r., Warszawa: VIII Funeralia Warszawskie "Kultura funeralna i formy upamiętnienia grup etniczno-wyznaniowych z terenów dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XIX w.)"

Piąta Nagroda NCN wręczona wybitnym młodym naukowcom

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45