Zarządzenie nr 8/2022 Dyrektora IBL PAN z dnia 31 maja 2022 w sprawie powołania komisji stypendialnej

Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45