Zaproszenie na piąte spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia"

 

Z WARSZTATÓW BADACZY OŚWIECENIA

Pracownia Literatury Oświecenia serdecznie zaprasza na piąte spotkanie z cyklu "Z warsztatów badaczy oświecenia", podczas którego dr Magdalena Ślusarska wygłosi referat pt. Pijarzy litewskiej prowincji Zakonu Szkół Pobożnych w krajobrazie intelektualnym drugiej połowy XVIII wieku. O błędach i uproszczeniach dawnej historiografii polskiej i potrzebie nowych badań, o  konieczności rewizji dyskusyjnych poglądów i reinterpretacji wymowy źródeł. Spotkanie odbędzie się 18 lutego 2021 r. (czwartek) o godz. 11.00 za pośrednictwem platformy Google Meet.
 
 

 

Za zgodą uczestników spotkanie Warsztatowe zostało nagrane z myślą o osobach, które nie mogły w nim uczestniczyć. Osoby zainteresowane linkiem do nagrania prosimy o przesłanie wiadomości na adres Pracowni: oswiecenie@ibl.waw.pl.

 

 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45