Zaproszenie do złożenia oferty. Opracowanie redakcyjne.

Treść zaproszenia w piku pdf (50,7 KB).
Specyfikacja do zamówienia Opracowanie redakcyjne w pliku docx (11,8 KB).

Ofertę należy przesłać  w terminie do dnia 03.11.2020r. do godz. 14.00. 
 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45