Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL PAN

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych i Wydawniczych
dr Dorota...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt "OZwRCIN"

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administracj...

Aktualności

Festiwal Nauki 2022 - wystawy w Pałacu Staszica

21.09.2022

Od soboty 17 września w holu głównym Pałacu Staszica oraz przed salą 144 można oglądać dwie wystawy przygotowane w ramach Festiwalu Nauki.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkami: To, co NAPISano, trwa… Wystawa okładek rocznika „Napis” (festiwalnauki.edu.pl)„Spotkanie autorskie” Mirona Białoszewskiego (festiwalnauki.edu.pl).

Festiwal Nauki 2022 w IBL PAN - wystawa

Festiwal Nauki 2022 w IBL PAN - wystawa

Relacje z Festiwalu Nauki 2022

21.09.2022

W ubiegłą sobotę 17 września odbyły się pierwsze dwa organizowane przez IBL w ramach Festiwalu Nauki spotkania. Zapraszamy na kolejne, które odbędą się 22 oraz 24 września.

Więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk - Festiwal Nauki (ibl.waw.pl).

Festiwal Nauki 2022 w IBL PAN

Festiwal Nauki 2022 w IBL PANFestiwal Nauki 2022 w IBL PAN

Festiwal Nauki 2022 w IBL PAN

16-25 września 2022: Festiwal Nauki w IBL PAN

08.09.2022

Podobnie jak w latach poprzednich Instytut przygotował interesującą propozycję wydarzeń w ramach trwającego od 16 do 25 września 2022 Festiwalu Nauki. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami oraz serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://ibl.waw.pl/pl/konferencje-i-spotkania/festiwal-nauki.

Lekcje Festiwalowe

12.09.2022

Młodzież szkół średnich wraz z opiekunami zapraszamy serdecznie na lekcje przygotowane przez osoby związane z Instytutem Badań Literackich PAN w ramach tegorocznego Festiwalu Nauki. Zapisy trwają do 21 września, jednak ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje kolejność zgłoszeń. Poniżej lista lekcji wraz z linkami do opisów:

IBL PAN zaprasza nauczycieli szkół polonijnych do zapoznania się z programem nowego kierunku studiów podyplomowych "Dydaktyka języka polskiego jako odziedziczonego" w trybie online

08.09.2022
Zajęcia prowadzone są przez wybitnych specjalistów: praktyków, metodyków, trenerów oraz lektorów i nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem w pracy zarówno w kraju, jak i za granicą.
Więcej informacji oraz zapisy poprzez formularz na stronie:
Zapraszamy! Studiuj z nami.
Studia podyplomowe dla nauczycieli polonijnych
 

Zamówienia publiczne: Wykonanie korekt woluminów powieści Elizy Orzeszkowej. Informacja z otwarcia ofert i wyboru wykonawcy

24.08.2022

Studia podyplomowe i kursy w IBL PAN - edycja 2022/2023

06.06.2022

 Rekrutacja na studia podyplomowe i kursy IBL PAN - plakat

 

Informacje dostępne na stronie:

Dr hab. Grzegorz Grochowski, prof. IBL PAN (1970-2022)

29.08.2022

28 sierpnia 2022 r., w wieku 52 lat, zmarł dr hab. Grzegorz Grochowski, profesor Instytutu Badań Literackich PAN. Odszedł wnikliwy badacz polskiej literatury współczesnej, który, jak mało kto, potrafił łączyć analizę dzieła z kontekstem kulturowym i ideologicznym.

Grzegorz Grochowski (fot. ze zbiorów rodzinnych)Stopień magistra filologii polskiej uzyskał w 1993 roku na Uniwersytecie Warszawskim, na podstawie pracy o twórczości Adolfa Dygasińskiego. Opiekunem naukowym był profesor Michał Głowiński. On także został promotorem doktoratu, który Grzegorz obronił w l999, po ukończeniu studiów doktorskich w Szkole Nauk Społecznych Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Dysertacji nosiła tytuł Literackość i jej pogranicza. Od reportażu do monologu wewnętrznego. Jej rozszerzona wersja ukazała się drukiem w prestiżowej serii Monografie FNP (Tekstowe hybrydy, Warszawa 2000). Odbył staż naukowy u prof. Teuna A. van Dijka (Universiteit van Amsterdam). W 1996 roku został członkiem Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury IBL PAN.    

Uczestnictwo w pracach zespołowych to pierwszy obszar aktywności Grzegorza. Brał udział w opracowaniu Słownika pojęć i tekstów kultury, pełnił funkcję konsultanta tomów zbiorowych poświęconych lingwistyce tekstu; wraz z Ryszardem Nyczem, redagował tomy: From Modern Theory to a Poetics of Experience. Polish Studies in Literary History and Theory (Peter Lang 2014) oraz Literackie doświadczenie nowoczesności. Antologia artykułów z „New Literary History (IBL PAN, Warszawa 2017). W latach 2014-2016 uczestniczył w grantach: Sporne gatunki literatury przełomu XX i XXI wieku w Polsce: literatura bez fikcji oraz Instytut Badań Literackich w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym PRL. Miał znaczący wkład w kilkunastoletni polsko-bułgarski projekt Teoria literatury: pojęcia i ich konteksty. Efektem współpracy były tak konferencje, jak i zbiory anglojęzycznych studiów. Od 2001 roku był członkiem kolegium redakcyjnego dwumiesięcznika „Teksty Drugie”. Współorganizował międzynarodową konferencję Colloquia. Mayenoviana I: Metafora – tekst – dyskurs w 2015 roku (przygotowaną przez macierzystą Pracownię), a w roku 2017 - wraz z Dorotą Krawczyńską, Ryszardem Nyczem, Grzegorzem Wołowcem - współorganizował konferencję Chłopskość i jej dziedzictwo w polskiej historii i kulturze (Centrum Badań Dyskursów Postzależnościowych przy Wydziale Polonistyki UW).

Ważnym dopełnieniem pracy badawczej była działalność dydaktyczna: podyplomowe studia i kursy IBL PAN, w Wyższej Warszawskiej Szkole Humanistycznej im. Bolesława Prusa, w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie. Prowadził kursy akademickie dla zagranicznych studentów organizowane przez Council on International Educational Exchange przy SGH. Należy podkreślić pracę w komisji egzaminacyjnej Olimpiady Literatury i Języka Polskiego oraz opiekę nad doktorantami.

W 2019 roku ukazała się książka Pamięć gatunków. Dylematy atrybucji gatunkowej (Wyd. IBL PAN), będąca podstawą postępowania habilitacyjnego, doskonale przyjęta przez środowisko. Komisja habilitacyjna niezwykle wysoko oceniła warsztat i kompetencje naukowe Autora. W 2021 został zatrudniony na stanowisku profesora IBL PAN.   

Jego erudycja budziła podziw; dla nas był cudownym, serdecznym Kolegą, obdarzonym niezwykłym poczuciem humoru.

                                                           Dyrekcja IBL PAN
                                                           Pracownia Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury
 

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45