Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL PAN

Rada Naukowa
Przewodnicząca Rady Naukowej IBL PAN
prof. d...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt „OZwRCIN”

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administ...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

8 lipca 2021: Dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska, "Generosity of Narrative: Wiesław Myśliwski" ("Szczodrość narracji: Wiesław Myśliwski")

Wiesław Myśliwski jest jednym z nielicznych żyjących pisarzy, którzy debiutowali ponad pięćdziesiąt lat temu i z powodu wagi swoich dzieł w...

17-26 września 2021: Festiwal Nauki

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza na spotkania, które odbędą się w dniach  19-25 września 2021 r. w ramach  25. Festiwalu Nauki.
Program spotkań oraz inne informacje zamieszczone są w zakładce Festiwal Nauki.

Aktualności

Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty. Druk 4 tomów z serii "Mieczysław Grydzewski, Kazimierz i Halina Wierzyńscy. Listy"

26.05.2022

Treść informacji dostępna jest w załączonym pliku (w formacie pdf).

Kampania crowdfundingowa „Support to Ukrainian Editors” na rzecz redaktorów i redaktorek ukraińskich czasopism naukowych

23.05.2022

W związku z trwającą wojną na Ukrainie we współpracy z instytucjami z całej Europy uruchomiliśmy kampanię crowdfundingową „Support to Ukrainian Editors” na rzecz redaktorów i redaktorek ukraińskich czasopism naukowych. Zbiórka trwa do 6 czerwca 2022 r. pod tym linkiem. Kampania jest organizowana przez inicjatywę Supporting Ukrainian Editorial Staff (SUES), które członkiem jest IBL PAN.

Po więcej informacji zapraszamy do "Biuletynu Polonistycznego">>

Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej w postępowaniu konkursowym na pracownika naukowego w IBL PAN

19.05.2022

Treść Zarządzenia znajduje się w załączniku (w formacie pdf).
Dotyczy konkursu na stanowisko: Adiunkt w Zespole Edytorstwa Naukowego Tekstów Drugiej Połowy XIX w.

Otwarty konkurs na pracownika naukowego w IBL PAN

17.05.2022

Stanowisko: Adiunkt w Zespole Edytorstwa Naukowego Tekstów Drugiej Połowy XIX w.
Dziedzina naukowa: literaturoznawstwo
Treść ogłoszenia o konkursie znajduje się w załączniku (w formacie pdf).

11 maja 2022, Muzeum Etnograficzne w Warszawie: spotkanie autorskie z Gabrielą Jarzębowską wokół książki "Czystka gatunkowa.Tępienie szczurów jako praktyka kulturowa w powojennej Polsce"

09.05.2022

Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa IBL w serii "Nowa Humanistyka".
Szczegółowe informacje o spotkaniu znajdują się na stronie internetowej pod adresem: https://ethnomuseum.pl/wydarzenia/spotkanie-autorskie-z-gabriela-jarzebowska/.

14 maja 2022, Kraków: Spotkanie wokół książki "Reassessing Communism: Concepts, Culture and Society in Poland 1944-1989", wyd. CEU Press 2021

14 maja 2022, Kraków: Spotkanie wokół książki "Reassessing Communism: Concepts, Culture and Society in Poland 1944-1989", wyd. CEU Press 2021

09.05.2022

Serdecznie zapraszamy do udziału w dyskusji wokół książki Reassessing Communism: Concepts, Culture and Society in Poland 1944-1989, pod red. Katarzyny Chmielewskiej, Agnieszki Mrozik i Grzegorza Wołowca, wyd. CEU Press 2021.

Spotkanie odbędzie się w Krakowie, ul. Reymonta 4, pok. 015, 14 maja (sobota), w godz. 11.30-13.00 i będzie częścią międzynarodowej konferencji pt. Law, Authoritarianism, Revolution: Critical Legal Theory for Troubled Times, organizowanej przez Nomos: Centre for International Research on Law, Culture and Power, działający przy Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ.
 
Dyskusję będzie można śledzić także na platformie zoom: https://uj-edu-pl.zoom.us/j/84619622009?pwd=ZkY4SUdyanFhZ3FrSGZVV09ZVmdjQT09. Kod dostępu: 300529.
 
Program całej konferencji dostępny jest na stronie ośrodka Nomos: https://wsmip.uj.edu.pl/web/nomos/annual-conference1
 
Spotkanie odbędzie się w języku angielskim. Wezmą w nim udział redaktorki książki – dr Katarzyna Chmielewska (IBL PAN) i dr Agnieszka Mrozik (IBL PAN) – a także dr hab., prof. UJ Barbara Klich-Kluczewska (Instytut Historii UJ). Dyskusję poprowadzi dr Przemysław Tacik (Instytut Studiów Europejskich UJ, dyrektor NOMOS).
 
Książka Reassessing Communism: Concepts, Culture and Society in Poland 1944-1989 powstała w ramach grantu NPRH, realizowanego w Instytucie Badań Literackich PAN w latach 2013-2020, pod kierunkiem prof. dr. hab. Michała Głowińskiego.
Więcej informacji o publikacji można znaleźć na stronie wydawnictwa CEU Press: https://ceupress.com/book/reassessing-communism

Zaproszenie do złożenia oferty. Druk 4 tomów z serii "Mieczysław Grydzewski, Kazimierz i Halina Wierzyńscy. Listy"

06.05.2022

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach załączonych poniżej (w formacie pdf):

Informacja o wynikach postępowania. Dotyczy postępowania, prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), którego przedmiotem jest dostawa laptopów, serwerów i skanerów, znak sprawy: AG.26.11.2021

14.04.2022

Szkoła Doktorska Anthropos - ogłoszenie rekrutacyjne na rok akademicki 2022/23

04.04.2022

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2022/2023. W tym roku prowadzimy nabór w następujących dyscyplinach:

  • archeologia (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego)
  • historia (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
  • językoznawstwo (Instytut Języka Polskiego PAN)
  • literaturoznawstwo ( Instytut Badań Literackich PAN)
  • nauki o kulturze i religii (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
  • nauki o sztuce (Instytut Sztuki PAN)
Rekrutacja do Szkoły Anthropos Instytutów PAN odbywa się w trybie otwartego konkursu w dwóch etapach. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą ocenę złożonej dokumentacji, zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej. Limit miejsc w Szkole: 13.
Wymagane dokumenty należy przesłać w dniach od 8 do 29 sierpnia 2022 r. pocztą elektroniczną pod adresem szkola.anthropos@ihpan.edu.pl
Dokumenty, które zostaną złożone po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym nie będą oceniane.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 19-23 września 2022 r. O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej do 16 września. Rozmowy mogą być przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Szczegółowe informacje (m.in. o wymaganych dokumentach) dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://anthropos.edu.pl/zasady-rekrutacji-na-rok-akademicki-2022-2023/ogloszenie-rekrutacyjne-na-rok-akademicki-2022-2023/.

Zawiadomienie o wyborze dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN

08.03.2022

WI.006.1.2021/2022

Zawiadomienie o wyborze dyrektora
Instytutu Badań Literackich PAN
z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa

Na podstawie §12 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530 ze zm.) uprzejmie informujemy, że Komisja Konkursowa ds. przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa w wyniku postępowania konkursowego, uchwałą Nr 5/2022 z dnia 17 lutego 2022 r., wyłoniła kandydaturę dr. hab. Grzegorza Marca na stanowisko dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa.

Zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu, Prezes PAN z dniem 1 kwietnia 2022 r. powierzy dr. hab. Grzegorzowi Marcowi funkcję dyrektora Instytutu Badań Literackich PAN z siedzibą przy ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa na okres 4-letniej kadencji, tj. do dnia 31 marca 2026 r.

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45