Szkoła Doktorska Anthropos - ogłoszenie rekrutacyjne na rok akademicki 2022/23

Szkoła Doktorska Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk ogłasza nabór na rok akademicki 2022/2023. W tym roku prowadzimy nabór w następujących dyscyplinach:

  • archeologia (Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych PAN)
  • geografia społeczno-ekonomiczna i gospodarka przestrzenna (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego)
  • historia (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów PAN)
  • językoznawstwo (Instytut Języka Polskiego PAN)
  • literaturoznawstwo ( Instytut Badań Literackich PAN)
  • nauki o kulturze i religii (Instytut Archeologii i Etnologii PAN)
  • nauki o sztuce (Instytut Sztuki PAN)
Rekrutacja do Szkoły Anthropos Instytutów PAN odbywa się w trybie otwartego konkursu w dwóch etapach. Kandydaci, którzy pomyślnie przejdą ocenę złożonej dokumentacji, zostaną dopuszczeni do rozmowy kwalifikacyjnej. Limit miejsc w Szkole: 13.
Wymagane dokumenty należy przesłać w dniach od 8 do 29 sierpnia 2022 r. pocztą elektroniczną pod adresem szkola.anthropos@ihpan.edu.pl
Dokumenty, które zostaną złożone po terminie określonym w ogłoszeniu rekrutacyjnym nie będą oceniane.
Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 19-23 września 2022 r. O terminie rozmowy wybrani kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej do 16 września. Rozmowy mogą być przeprowadzone za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
Szczegółowe informacje (m.in. o wymaganych dokumentach) dostępne są na stronie internetowej pod adresem: https://anthropos.edu.pl/zasady-rekrutacji-na-rok-akademicki-2022-2023/ogloszenie-rekrutacyjne-na-rok-akademicki-2022-2023/.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45