Seminarium na temat książki Erica Barataya

27 lutego dr Anna Barcz z Instytutu Badań Literackich PAN, wygłosi referat zatytułowany: Wojna z punktu widzenia zwierząt. Wokół książki Erica Barataya (E. Baratay, Zwierzęcy punkt widzenia. Inna wersja historii) na cyklicznym seminarium z
historii historiografii.

Instytut Historii PAN, Rynek Starego Miasta 29/31, godz. 10.00, sala nr 19

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku