Rekrutacja na stanowisko Specjalisty/ki ds. otwartej nauki

Oferta pracy:

Specjalist(k)a ds. otwartej nauki – praca na pełen etat w Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w ramach grantu europejskiego PALOMERA (Horizon Europe).
 
Opis stanowiska:
Oferujemy ciekawą pracę w jednej z najlepszych jednostek naukowych w kraju we współpracy z ogólnoeuropejską infrastrukturą badawczą OPERAS, na stanowisku zakładającym sporą samodzielność i inwencję. Zatrudnienie na stanowisku specjalisty/specjalistki ds. otwartej nauki wiąże się z pracą w Centrum Humanistyki Cyfrowej oraz reprezentowanie instytucji w kontaktach z partnerami zagranicznymi. Szukamy dobrze zorganizowanej i komunikatywnej osoby, która dołączy do zespołu budującego bazę wiedzy o instytucjonalnych i narodowych politykach dotyczących otwartych monografii w ramach projektu PALOMERA.
            PALOMERA (Policy Alignment of Open Access Monographs in the European Research Area) to projekt realizowany przez konsorcjum 16 instytucji koordynowanych przez OPERAS. Jego celem jest opracowanie metod wspierania strategii otwartościowych (w szczególności polityk otwartości i otwartych monografii) w Europie. Do zadań IBL PAN należą m. in. koordynacja zadań związanych z budową bazy wiedzy o politykach otwartościowych, a także analiza wyników i wkład do rekomendacji. Projekt rozpocznie się 1 stycznia 2023 i będzie trwał 2 lata.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku