Otwarty konkurs na pracownika naukowego w IBL PAN

Stanowisko: Adiunkt w Zespole Edytorstwa Naukowego Tekstów Drugiej Połowy XIX w.
Dziedzina naukowa: literaturoznawstwo
Treść ogłoszenia o konkursie znajduje się w załączniku (w formacie pdf).

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45