Ogłoszenie o otwartym naborze partnerów do projektu w ramach programu POWER nr POWR.03.02.00-IP.08-00-DOK/17

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk ogłasza, w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, otwarty nabór na partnera, w celu wspólnego przygotowania i realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działania 3.2 Studia doktoranckie

Treść ogłoszenia w formacie pdf

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45