Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Grzegorz Marzec

Zastępca...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt „OZwRCIN”

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administ...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

8 lipca 2021: Dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska, "Generosity of Narrative: Wiesław Myśliwski" ("Szczodrość narracji: Wiesław Myśliwski")

Wiesław Myśliwski jest jednym z nielicznych żyjących pisarzy, którzy debiutowali ponad pięćdziesiąt lat temu i z powodu wagi swoich dzieł w...

17-26 września 2021: Festiwal Nauki

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza na spotkania, które odbędą się w dniach  19-25 września 2021 r. w ramach  25. Festiwalu Nauki.
Program spotkań oraz inne informacje zamieszczone są w zakładce Festiwal Nauki.

Aktualności

Awaria centrali telefonicznej

18.01.2022

W związku z awarią centrali telefonicznej w budynku Pałacu Staszica w Warszawie IBL PAN rekomenduje kontakt mailowy z poszczególnymi działami. Potrzebne adresy mailowe dostępne są na stronie internetowej www.ibl.waw.pl w zakładce "O Instytucie".

Call for Papers: PoSoCoMeS panels at the Memory Studies Association 2022 online conference

17.01.2022
This year, in addition to the onsite convention in Seoul, the MSA conference will have an online edition organized by Working and Regional groups, which will take place on July 11-12. The PoSoCoMeS is planning a double panel with the topic of
Dialogic Memories of the 1970-90s ‘Transitions’ Across the World: Current Practices and Possible Solidarities.

Organizers: Ksenia Robbe (University of Groningen), Andrei Zavadski (Humboldt University of Berlin) and Agnieszka Mrozik (Polish Academy of Sciences)

More information (pdf) >>