Informacja z wyboru najkorzystniejszej oferty. Druk 4 tomów z serii "Mieczysław Grydzewski, Kazimierz i Halina Wierzyńscy. Listy"

Treść informacji dostępna jest w załączonym pliku (w formacie pdf).

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45