Informacja z otwarcia ofert. Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji , którego przedmiotem są "Prace programistyczne ", nr. sprawy: AG.26.9.2021

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45