Informacja o wynikach postępowania. Dotyczy postępowania, prowadzonego w trybie podstawowym (art. 275 pkt 1 ustawy Pzp), którego przedmiotem jest dostawa laptopów, serwerów i skanerów, znak sprawy: AG.26.11.2021

 

Logo Archiwum Kobiet

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45