Informacja o wyborze oferty w ramach zapytania ofertowego dotyczącego grantu Literaturoznawstwo architektoniczne z dnia 14 czerwca 2019 roku

Zaprojektowanie okładek i układu typograficznego trzech publikacji książkowych, powstałych w ramach grantu Literaturoznawstwo architektoniczne, a także opracowania i obróbki ilustracji oraz przeprowadzenia procesu składu i łamania trzech publikacji, w oparciu o ocenę oferty zostaje powierzone firmie Jacek Wardęcki „Kolmark”. 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45