18 – 19 kwietnia 2018 r., Opole: konferencja naukowa "Stare" i "nowe" w literaturze dla dzieci i młodzieży – teksty religijne dla młodego odbiorcy

Organizator: Zakład Polonistyki Stosowanej Instytutu Polonistyki i Kulturoznawstwa Uniwersytetu Opolskiego
Zaproszenie
Formularz zgłoszeniowy

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku