17 czerwca, Warszawa: Język wieszczów na przykładzie list frekwencyjnych Słowackiego i Norwida. (Otwarte seminarium CHC)

Pracownicy Centrum Humanistyki Cyfrowej serdecznie zapraszają na kolejne, otwarte seminarium CHC, które odbędzie się w poniedziałek 17 czerwca 2019, o godzinie 13:00 w sali 132 (Pałac Staszica, Nowy Świat 72). 
Spotkanie poświęcone będzie językowi wieszczów na przykładzie list frekwencyjnych Juliusza Słowackiego i Cypriana Norwida. Zostanie zaprezentowana praca nad korpusem i listą frekwencyjną Juliusza Słowackiego oraz praca nad słownikiem języka Norwida i lista frekwencyjna, sporządzona na podstawie obecnej jego wersji. Omówione będą następujące zagadnienia:
1) Problematyka korpusu tekstów, przygotowanie korpusu do prac nad listą frekwencyjną (M. Troszyński, A. Mędrzecka)
2) Twórca elektronicznie przetworzony – Lista frekwencyjna Słowackiego  (M. Oleksy; M. Troszyński, A. Mędrzecka)
3) Internetowy słownik i lista frekwencyjna języka Cypriana Norwida. (T. Korpysz).

 

Tomasz Korpysz, dr hab.,  językoznawca i norwidolog, pracownik Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW, kierownik pracowni Słownika Języka Cypriana Norwida (Uniwersytet Warszawski), a także współautor ww. słownika. Autor wielu publikacji naukowych oraz popularyzatorskich, dotyczących przede wszystkim twórczości Norwida oraz współczesnej polszczyzny.

Marcin Oleksy, dr nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa, członek Grupy Technologii Językowych G4.19 Politechniki Wrocławskiej, specjalista w zakresie tworzenia korpusów językowych, autor prac naukowych poświęconych ręcznej anotacji i automatycznej ekstrakcji informacji z tekstu.

Marek Troszyński, dr hab., prof. IBL PAN, pracownik Ośrodka Badań Filologicznych i Edytorstwa Naukowego. Autor licznych prac poświęconych Juliuszowi Słowackiemu, edytor oraz kierownik afiliowanego przy CHC projektu Słownik 4 wieszczów.

 

Tematem kolejnego seminarium będzie prezentacja Nowego cyfrowego słownika pisarzy –  o którym opowie mgr Marlena Sęczek.


Zapraszamy!

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45