Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL PAN

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych i Wydawniczych
dr Dorota...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt "OZwRCIN"

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administracj...

Szkoła Historycznego Dokumentu Filmowego

Celem kursu jest przygotowanie uczestniczki i uczestników do samodzielnej realizacji projektów filmowych i audiowizualnych w oparciu o różne materiały archiwalne. Kurs ma za zadanie rozbudzić świadomość audiowizualną, poszerzyć kontakt z h...

Aktualności

Raport z badania potrzeb ukraińskich naukowców na emigracji

08.12.2022

Maciej Maryl i Magdalena Wnuk z IBL PAN brali udział w pracach zespołu, który przeprowadził ankietę wśród ukraińskich naukowców i opublikował właśnie wnioski w raporcie Beyond Resilience: Professional Challenges, Preferences, and Plans of Ukrainian Researchers Abroad. Raport dostarcza informacji na temat wyzwań zawodowych i preferencji dotyczących wsparcia ukraińskich naukowców, którzy opuścili Ukrainę w następstwie rosyjskiej inwazji z 24 lutego 2022 roku. Wyniki badania mają służyć jako wskazówki do planowania programów wsparcia przez instytucje akademickie i finansujące. Przybliżają wiedzę o sytuacji ukraińskich naukowców, dostarczając informacji o ich profilu demograficznym, dyscyplinie i etapie kariery, a także o szczególnych wyzwaniach zawodowych i życiowych, z którymi się zmagają. W obliczu bardzo niepewnej sytuacji ukraińscy uczeni wykazują się dużą zaradnością i siłą tak w życiu osobistym, jak i zawodowym, jednocześnie troszcząc się o przyszłość swoich macierzystych instytucji i powojenną odbudowę ukraińskiego systemu nauki.

Badanie ma charakter eksploracyjny i opiera się na 619 odpowiedziach udzielonych przez przedstawicieli i przedstawicielki ukraińskiego środowiska naukowego na emigracji od końca czerwca do początku września 2022 roku.

Pożegnanie Profesora Jerzego Myślińskiego

02.12.2022


Z żalem zawiadamiamy, że 28 listopada 2022 r. w wieku 88 lat zmarł Prof. Jerzy Myśliński,
emerytowany profesor Instytutu Badań Literackich PAN Pogrzeb odbędzie się na Cmentarzu Północnym / Wólka Węglowa/ 7 grudnia o godzinie 13.30. Spotkanie w Domu Przedpogrzebowym sala B.
Żonie Pana Profesora składamy wyrazy szczerego współczucia.

Dyrekcja i pracownicy IBL PAN

Prof. Jerzy Myśliński  pracował w Instytucie Badań Literackich od  1 października 1960 r. do 31 grudnia 2004 r. w Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego  XIX i XX wieku, która w latach 90-tych zmieniła nazwę na Pracownię Komunikacji Literackiej w okresie PRL, zajmując kolejno stanowiska: starszego asystenta, adiunkta, docenta  i  profesora.
Od 1 listopada 1974 r. do 30 kwietnia 1986 r. pełnił funkcję kierownika Pracowni Historii Czasopiśmiennictwa Polskiego XIX i XX wieku.

Poniżej krótkie pożegnanie, wspomnienie i informacja, przygotowane przez Panią Profesor Urszulę Jakubowską, emerytowanego pracownika IBL, wieloletniego kierownika Pracowni Komunikacji Literackiej w okresie PRL. (dostęp pod adresem: https://ibl.waw.pl/pl/strona-glowna/aktualnosci/pozegnanie-profesora-jerzego-myslinskiego)

Rekrutacja na stanowisko Specjalisty/ki ds. otwartej nauki

02.12.2022

Oferta pracy:

Specjalist(k)a ds. otwartej nauki – praca na pełen etat w Centrum Humanistyki Cyfrowej IBL PAN w ramach grantu europejskiego PALOMERA (Horizon Europe).
 
Opis stanowiska:
Oferujemy ciekawą pracę w jednej z najlepszych jednostek naukowych w kraju we współpracy z ogólnoeuropejską infrastrukturą badawczą OPERAS, na stanowisku zakładającym sporą samodzielność i inwencję. Zatrudnienie na stanowisku specjalisty/specjalistki ds. otwartej nauki wiąże się z pracą w Centrum Humanistyki Cyfrowej oraz reprezentowanie instytucji w kontaktach z partnerami zagranicznymi. Szukamy dobrze zorganizowanej i komunikatywnej osoby, która dołączy do zespołu budującego bazę wiedzy o instytucjonalnych i narodowych politykach dotyczących otwartych monografii w ramach projektu PALOMERA.
            PALOMERA (Policy Alignment of Open Access Monographs in the European Research Area) to projekt realizowany przez konsorcjum 16 instytucji koordynowanych przez OPERAS. Jego celem jest opracowanie metod wspierania strategii otwartościowych (w szczególności polityk otwartości i otwartych monografii) w Europie. Do zadań IBL PAN należą m. in. koordynacja zadań związanych z budową bazy wiedzy o politykach otwartościowych, a także analiza wyników i wkład do rekomendacji. Projekt rozpocznie się 1 stycznia 2023 i będzie trwał 2 lata.

Pożegnanie Profesora Stanisława Gajdy

26.11.2022

Dyrekcja, Rada Naukowa oraz całe środowisko naukowe Instytutu Badań Literackich PAN
z głębokim smutkiem i żalem przyjęły wiadomość o śmierci Pana Profesora Stanisława Gajdy,
wybitnego językoznawcy, badacza stylu naukowego i różnorodności stylistycznej języka. Będziemy pamiętać o sukcesach Pana Profesora również jako założyciela oraz wieloletniego
redaktora „Stylistyki”, czasopisma skupiającego szerokie kręgi badaczy z różnych krajów słowiańskich.
Żegnamy wybitnego uczonego, członka rzeczywistego Polskiej Akademii Nauk, organizatora życia akademickiego o zasięgu międzynarodowym, a jednocześnie członka Rady Naukowej IBL PAN w kilku kadencjach.

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Zachęcamy do obejrzenia filmów powstałych w ramach projektu "Języki literatury polskiej XXI wieku" (Langages de la littérature polonaise du XXIe siècle)

25.11.2022

Filmy, w języku francuskim, dostępne są na kanale YouTube Instytutu na playliście pod aresem internetowym: https://www.youtube.com/playlist?list=PL0ED3zILS-EiSsRquqI-G4O6Z9t5eoCQ_.

 

29 listopada 2022: Seminarium naukowe Zakładu Atlasu Historycznego w Instytucie Historii im. T. Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

23.11.2022

Zapraszamy na seminarium naukowe Zakładu Atlasu Historycznego IH PAN poświęcone wynikom projektu naukowego realizowanego w Instytucie Badań Literackich PAN, pt. „Wisła akwakrytyczna: głębokie mapowanie źródeł literackich”

Wyniki przeprowadzonych badań przedstawi zespół realizujący projekt: dr hab. Anna Barcz, Monika Gromala i Paulina Wacławik.
 
Spotkanie odbędzie się 29 listopada 2022 r. w godz. 12:00–14:00, w formie hybrydowej, tj. w Sali Lelewela IH PAN oraz online. 
Rejestracja na wydarzenie: https://docs.google.com/forms/.
Pełna treść zaproszenia dostępna jest w załączonym pliku (w formacie pdf).
 

Konkurs na stanowisko pracownika naukowego w Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury

18.11.2022

Ogłoszenie o konkursie znajduje się w załączonym pliku w formacie pdf.
Tekst zarządzenia znajduje się 
w załączonym pliku (w formacie pdf)

Nowe finansowanie dla projektów w ramach programu Promocja Języka Polskiego

11.10.2022

Miło nam poinformować, że prof. Agata Roćko oraz prof. Piotr Sobolczyk otrzymali finansowanie dla  międzynarodowych projektów z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego. 

Ilustracja projektu "Ryby, żaby i raki" czy "Rupaki"? Złota dziesiątka poezji dla dzieci na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego
Projekt pt. "Ryby, żaby i raki" czy "Rupaki"? Złota dziesiątka poezji dla dzieci na lekcjach języka polskiego jako obcego/drugiego będzie realizowany we współpracy z Przykarpackim Uniwersytetem Narodowym im. Wasyla Stefanyka na Ukrainie pt.  Ze strony Przykarpackiego Uniwersytetu koordynacją zajmie się Samanta Busiło. 

 

 

 

Ilustracja projektu  "Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii"


 


Język, tożsamość, kultura. Wśród młodzieży polonijnej w Wielkiej Brytanii
 to tytuł drugiego międzynarodowego projektu, na który prof. Agata Roćko (IBL PAN) otrzymała finansowanie z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Promocja Języka Polskiego - tym razem wspólnie z Dorotą Hrycak Krzyżanowską (PUNO Londyn).

 
Trzeci z projektów, które otrzymały finansowanie, jest projekt kierowany przez prof.  Piotra Sobolczyka pt. "Języki literatury polskiej XXI wieku".
Gratulujemy!!!

 

Konkurs na stanowisko pracownika naukowego w Pracowni Literatury Renesansu i Baroku IBL PAN

03.11.2022

Szkoła Historycznego Dokumentu Filmowego

04.07.2022

Celem kursu jest przygotowanie uczestniczki i uczestników do samodzielnej realizacji projektów filmowych i audiowizualnych w oparciu o różne materiały archiwalne. Kurs ma za zadanie rozbudzić świadomość audiowizualną, poszerzyć kontakt z historią poprzez próby ożywienia jej z wykorzystaniem technik dokumentalnych, kreacyjnych, fotograficznych i innych.

Naszą ofertę kierujemy nie tylko do wszystkich studentek/studentów i absolwentek/absolwentów wyższych uczelni, ale także do wszystkich chętnych bez względu na wiek i wykształcenie. Zapraszamy muzealników, animatorów kultury, pracowników kultury, dziennikarzy, filmowców – amatorów, którzy pragną opowiedzieć jakąś historię i przedstawić ją jako obrazy. 

Szkoła Historycznego Dokumentu Filmowego - baner

 

 

 

 

 

 

 

W kursie mogą wziąć udział zarówno ci, którzy na zaawansowanym poziomie poznali już technologie filmowe, jak i początkujący z różnych środowisk, zainteresowani nowoczesnym potraktowaniem filmu dokumentalnego i archiwów.

Kurs trwa dwa semestry – od końca października 2022 do czerwca 2023. Zajęcia odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Podczas zjazdów każdego dnia przewidziane jest osiem godzin zajęć (w godzinach od 10:00 do 18:00). Rekrutacja przeprowadzana jest online, za pomocą formularza rekrutacyjnego.

CENA KURSU: 5100 zł
WPISOWE: 300 zł
FORMULARZ REKRUTACYJNY: https://forms.gle/nXwtZoSTPeTo3uRKA
 
Szczegółowe informacje o kursie znajdują się na jego profilu na Facebooku pod adresem internetowym:
https://www.facebook.com/Szko%C5%82a-Historycznego-Dokumentu-Filmowego-IBL-PAN-CKC-UW-101363029306071/ .

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku