Meluzyna: dawna literatura i kultura

ISSN: 2449-7339     DOI: 10.18318/me                                                                                                                                                                               

  

Kontakt

Teksty należy dostarczyć drogą mailową na adres:
melusine@interia.eu

Można też przesłać tekst na adres pocztowy redaktorów:

Maria Barłowska marbar55@wp.pl
Dariusz Dybek dariusz.dybek@uwr.edu.pl
Michał Kuran michal.kuran@uni.lodz.pl
Witold Wojtowicz witold.wojtowicz@ibl.waw.pl

lub sekretarza redakcji:
Ewa Cybulska-Bohuszewicz ewa.cybulska@ibl.waw.pl

Prosimy autorów przysyłających po raz pierwszy swoje teksty o precyzyjne podanie danych osobowych, tytułów naukowych, afiliacji (miejsc studiów), adresów domowych oraz numerów telefonów.

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku