Meluzyna: dawna literatura i kultura

ISSN: 2449-7339     DOI: 10.18318/me                                                                                                                                                                                

  

Kontakt

Teksty należy dostarczyć drogą mailową na adres:
melusine@interia.eu

Można też przesłać tekst na adres pocztowy redaktorów:

Maria Barłowska marbar55@wp.pl
Dariusz Dybek dariusz.dybek@uwr.edu.pl
Michał Kuran michal.kuran@uni.lodz.pl
Witold Wojtowicz witold.wojtowicz@ibl.waw.pl

lub sekretarza redakcji:
Ewa Cybulska-Bohuszewicz ewa.cybulska@ibl.waw.pl

Prosimy autorów przysyłających po raz pierwszy swoje teksty o precyzyjne podanie danych osobowych, tytułów naukowych, afiliacji (miejsc studiów), adresów domowych oraz numerów telefonów.

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45