Pracownia Literatury Renesansu i Baroku

pok. 126, tel. (22) 65-72-742

Członkowie Pracowni:
Kierownik Pracowni -  prof. 
dr hab. Joanna Partyka, profesor

dr hab. Małgorzata Ciszewska, profesor instytutu

dr hab. Estera Lasocińska, profesor instytutu

dr hab. Magdalena Piskała, profesor instytutu

dr Maciej   Pieczyński 

Zebrania Pracowni: poniedziałki godz. 11.00-13.00 (w okresie zagrożenia epidemicznego: on-line lub godz. 11:30-13:30)

O pracowni: 

Wiadomości Pracowni Literatury Renesansu i Baroku

28-29 września 2017 r., Warszawa: ogólnopolska konferencja naukowa "Jaki to gatunek? Problemy z definicjami"

24-26 września 2018, Kazimierz Dolny nad Wisłą: konferencja z cyklu "Kolokwia staropolskie" DYSKURS MEDYCZNY W KULTURZE STAROPOLSKIEJ

Organizatorzy: Katedra Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Pracownia Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań Literackich PAN
Miejsce: Dom Pracy Twórczej KUL, ul. Puławska 94
Plakat z programem

25-26 września 2015, Warszawa: Ogólnopolska Konferencja Naukowa "Gatunki nieklasyczne - teoria i praktyka"

Organizator: Pracownia Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań
Literackich PAN
Program w załączeniu

26 lutego 2015, godz. 17.00 - referat dr. hab. Steffena Hubera (adiunkta w Instytucie Filozofii UJ): Andrzeja Frycza Modrzewskiego hermeneutyka prawa (z cyklu Warszawskie Czwartki Staropolskie)

Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
Wydziału „Artes Liberales” UW
oraz
Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. Od XV do XVIII wieku”
Wydziału „Artes Liberales” UW,
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW,
serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu
Warszawskich Czwartków Staropolskich
__________________________
Dr hab. Steffen Huber
adiunkt w Instytucie Filozofii UJ
wygłosi referat pt.
Andrzeja Frycza Modrzewskiego hermeneutyka prawa

18 grudnia 2014 - referat dr Estery Lasocińskiej: Rehabilitacje Epikura w polskiej literaturze humanistycznej (z cyklu Warszawskie Czwartki Staropolskie)

20 listopada 2014 - referat mgr Ady Łobożewicz : Co nam mówią XVI i XVII-wieczne notatki kalendarzowe? O odręcznych zapiskach, jakie odnajduję na kartach staropolskich drukowanych kalendarzy. (Z cyklu Warszawskie Czwartki Staropolskie)

Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW,

oraz
Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. Od XV do XVIII wieku”
Wydziału „Artes Liberales” UW,
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej na Wydziale „Artes Liberales” UW

serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich.

Mgr Ada Łobożewicz wygłosi referat: Co nam mówią XVI i XVII-wieczne notatki kalendarzowe?
O odręcznych zapiskach, jakie odnajduję na kartach staropolskich drukowanych kalendarzy.

Spotkanie odbędzie się 20 listopada 2014 r., o godz. 17.00 w sali nr 9 w Instytucie Kultury Polskiej UW, I piętro.

23 kwietnia 2014 - referat dr Marty M. Kacprzak: Z dziejów recepcji literatury i kultury staropolskiej: wokół XIX-wiecznych edycji dzieł Mikołaja Reja (z cyklu Warszawskie Czwartki Staropolskie)

Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN,
Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. Od XV do XVIII wieku”,
Wydziału „Artes Liberales” UW,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW,
Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej na Wydziale „Artes Liberales” UW
serdecznie zapraszają w dniu 23 kwietnia (wyjątkowo środa) na kolejne spotkanie z cyklu
Warszawskie Czwartki Staropolskie.
 
Dr Marta M. Kacprzak wygłosi referat: Z dziejów recepcji literatury i kultury staropolskiej: wokół XIX-wiecznych edycji dzieł Mikołaja Reja

Spotkanie odbędzie się o godz. 17.00 w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, sala nr 144.

20 marca 2014, godz. 17.30 - spotkanie z cyklu: Warszawskie Czwartki Staropolskie

Organizatorzy:
Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej
Wydziału „Artes Liberales” UW
oraz
Laboratorium „Kultura Pierwszej Rzeczypospolitej. Od XV do XVIII wieku”
Wydziału „Artes Liberales” UW,
Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN,
Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,
Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW.

Dr Michał Choptiany wygłosi referat: „Kalendarz z kluby swej wypadł”. Staropolskie piśmiennictwo polemiczne wobec problemu reformy kalendarza.

Spotkanie odbędzie się 20 marca 2014, o godz. 17.30 w sali konferencyjnej Wydziału „Artes Liberales”, Nowy Świat 69, IV piętro.
 

27 maja 2013, godz. 11.00 - referat dr. Macieja Pieczyńskiego "Parodie gatunków religijnych w staropolskim piśmiennictwie politycznym. Próba interpretacji" (z cyklu Spotkania Staropolskie)

Pracownia Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań Literackich PAN 
zaprasza w dniu 27 maja na kolejne spotkanie z cyklu Spotkania Staropolskie. 
Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 w sali nr 121 w Instytucie Badań Literackich PAN.
 

16 maja 2013, godz. 17.00 - spotkanie z cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich

16-05-2013

Pracownia Literatury Renesansu i Baroku w Instytucie Badań Literackich PAN oraz Laboratorium „Humanizm polski. Dziedzictwo i współczesność” Wydziału „Artes Liberales” UW, Zakład Studiów nad Renesansem w Instytucie Filologii Klasycznej UW,  Zespół Kultury Staropolskiej w Instytucie Kultury Polskiej UW, Komisja do Badań nad Reformacją w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej na Wydziale „Artes Liberales” UW
serdecznie zapraszają na kolejne spotkanie z cyklu Warszawskich Czwartków Staropolskich.
Prof. dr hab. Alina Nowicka-Jeżowa wygłosi referat: "Projekt kulturowy Piotra Skargi wobec tradycji humanistycznej"
Spotkanie odbędzie się 16 maja 2013, o godz. 17.00 w sali 144 Instytutu Badań Literackich PAN, Nowy Świat 72.

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45