25-26 września 2015, Warszawa: Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Gatunki nieklasyczne - teoria i praktyka"

Organizator: Pracownia Literatury Renesansu i Baroku Instytutu Badań
Literackich PAN
Program w załączeniu

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45