Wioletta Lipińska

mgr, starszy dokumentalista
wioletta.lipinska@ibl.waw.pl

Archiwum IBL PAN
archiwum@ibl.waw.pl
Zespół ds. Informatycznych i Zarządzania Portalem Internetowym
redakcja.portal@ibl.waw.pl
 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45