Instytut Badań Literackich w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym PRL w latach 1948 – 1989. Postawy inteligencji wobec przemian społecznych i politycznych. Monografia środowiska intelektualnego

Celem projektu było zabezpieczenie materiałów archiwalnych Instytutu Badań Literackich, rejestracja informacji o źródłach do historii IBL, przechowywanych w innych archiwach oraz opracowanie publikacji o dziejach Instytutu w latach 1948-1989.

Realizacja projektu:

 • Bibliografia źródeł do historii IBL PAN za lata 1947-2013 - format pdf
 • Pozyskiwanie materiałów archiwalnych byłych pracowników naukowych IBL PAN - Apel w sprawie przekazywania dokumentacji
 • Inwentarz spuścizny prof. Aliny Witkowskiej -  format pdf, oprac. Hanna Macierewicz, Katarzyna Słojkowska
 • Inwentarz spuścizny prof. Aliny Brodzkiej-Wald - format pdf,oprac. Hanna Macierewicz, Katarzyna Słojkowska
 • Inwentarz spuścizny Janusza i Ireny Maciejewskich -  format pdf, oprac. Katarzyna Słojkowska
 • Inwentarz spuścizny Małgorzaty Baranowskiej - format pdf, oprac. Katarzyna Słojkowska
 • Inwentarz spuścizny Marii Żmigrodzkiej - format rtf, oprac. Hanna Macierewicz, Katarzyna Słojkowska
 • Inwentarz spuścizny Zofii Stefanowskiej - format rtf, oprac. Maria Chromy
 • Inwentarz spuścizny Janusza Stradeckiego - format rtf1, rtf2, oprac. Maria Chromy


  Nr projektu 11H 11 022580 

 

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku