Kurs "Literatura i psychoanaliza" (XII edycja: 2020/2021)


ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), 00-330 Warszawa
tel.:  530-064-008
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl

Autor programu, wykładowca oraz kierownik kursu: prof. dr hab. Danuta Danek
Sekretarz:
Anna Ryjak

Kurs trwa 9 miesięcy i obejmuje czterogodzinne spotkania wspólne i godzinę przeznaczoną na konsultacje indywidualne. Zajęcia odbywają się w każdą ostatnią sobotę miesiąca w godzinach 11.00-14.15 (konsultacje indywidualne 14.30-15.15) w Instytucie Badań Literackich PAN w Warszawie, ul. Nowy Świat 72.

Pierwsze zajęcia: z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną termin pierwszych zajęć będzie podany w terminie późniejszym.

Absolwenci mają możliwość kontynuowania kursu przez kolejne lata.

Program kursu to cykl wykładowo-seminaryjny, który łączy dwa cele. Jeden to zaznajomienie z podstawowymi odkryciami, pojęciami i twierdzeniami psychoanalizy, a drugim celem jest ukazanie poprzez konkretne analizy wybranych tekstów literackich (z odwołaniami do teatru i filmu), jak znajomość ta poszerza nasze możliwości rozumienia ukrytego bogactwa znaczeniowego określonych utworów. Dotyczy to zarówno najwybitniejszych dzieł, które należą do kanonu literatury polskiej i światowej, jak takich utworów, które były dotychczas niedoceniane i niemal nie istnieją w naszej świadomości historycznoliterackiej, a zawierają prekursorskie odkrycia, jeśli chodzi o rozumienie człowieka, jego ukrytych dramatów i pomijanych dotąd doświadczeń egzystencjalnych. Obeznanie z psychoanalizą pozwala też rozumieć lepiej biografie wielu twórców.
Kurs przeznaczony jest dla osób wszelkich zawodów
, które pragną poszerzać swoją wiedzę o człowieku i kulturze, w szczególności dla pracowników naukowych i nauczycieli, a także dla doktorantów i studentów.

Kurs prowadzi prof. dr hab. Danuta Danek, historyk literatury, eseistka, tłumaczka, autorka m.in. książek Sztuka rozumienia. Literatura i psychoanaliza; Śmierć wewnętrzna. Literatura w świetle doświadczenia psychoanalitycznego; Melancholia i poznanie. Autobiografie Elizy Orzeszkowej oraz licznych rozpraw, w których łączy warsztat badacza literatury z warsztatem psychoanalitycznym.

Najważniejsze prace autorki z tego zakresu: Obrazy wyjaskrawione i słabe światełka. Inne spojrzenie na romantyzm, „Romantyczność”. Ballada o sieroctwie w rodzicielskim domu; „Dziady”. Kilka tez interpretacyjnych; Petersburski sen Mickiewicza; „Godzina myśli” jako studium romantyzmu. Dwoistość w miłości romantycznej; Mickiewicz w świetle psychoanalitycznym; Rany pierworodne. O pewnym obszarze nierozumienia we współczesnych badaniach literackich; Inne spojrzenie na Krasińskiego; Godziny myśli Zofii Szymanowskiej, Prawdziwsza Eliza Orzeszkowa; Krasiński i doświadczenie miłości romantycznej.
Kilka prac poświęciła autorka swoim odkryciom związanym z twórczością zapoznanego pisarza romantycznego, Stanisława Morawskiego (książka Rękopis znaleziony w Paryżu. Wspomnienia Stanisława Morawskiego o Marii Szymanowskiej, rozprawa Niedokonany polski Czechow  w czasach romantyzmu).
 Wokół psychoanalizy skupione są m.in. rozprawy autorki Freud w polskich wersjach edukacyjnych; Dwaj odkrywcy wartości poznawczych snu - Ochorowicz i Freud; Gustaw Bychowski - zapoznana postać z dziejów kultury polskiej (we wznowionej staraniem autorki i w jej opracowaniu monografii Gustawa Bychowskiego z 1930 roku Słowacki i jego dusza. Studium psychoanalityczne); Dziennik Bezimiennej (we wznowionej również staraniem autorki i w jej opracowaniu publikacji zasłużonego psychiatry Adama Wizla Pamiętnik pacjentki z 1924 roku); O nauczaniu psychoanalizy nieprofesjonalistów.
Autorka przekładu francuskiego arcydziełka powieściowego z XVII wieku - Listów portugalskich Josepha-Gabriela Guilleragues`a i rozpraw, ukazujących psychoanalityczne prekursorstwo tego utworu.
Tłumaczka książek Brunona Bettelheima Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni; Rany symboliczne. Rytuały inicjacji i zazdrość męska; Freud i dusza ludzka oraz jego rozpraw Schizofrenia  jako reakcja na sytuacje skrajne i Sztuka i kształcenie artystyczne. Wizja osobista.
Wykładowczyni corocznych Festiwali Nauki w Warszawie, autorka audycji radiowych poświęconych problematyce literatury i psychoanalizy oraz artykułów popularyzujących tę problematykę w czasopiśmie dla nauczycieli „Polonistyka”. W miesięczniku „Twórczość” publikuje co jakiś czas Zwierzenia, związane z prowadzonymi pracami.   
 
Przy zapisie na kurs należy wypełnić kartę informacyjną i wpłacić wpisowe 200 zł. Czesne w wysokości 1400 zł płatne przed pierwszym spotkaniem.
Zaświadczenie ukończenia płatne 30 zł.

Opłat można dokonywać bezpośrednio w Sekretariacie studiów podyplomowych lub na konto:
Instytut Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
BGK 13 1130 1017 0020 1466 2720 0001

Wszyscy chętni mile widziani !
Z A P R A S Z A M Y !

OPINIE UCZESTNIKÓW O KURSIE>>

Sekretariat Studiów Podyplomowych i KursówSekretarz: Anna Ryjak.

Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, pok. 106
Dyżury: środy w godz. 16.00-19.00, soboty w godz. 11.00-15.00
nr telefonu: 530 064 008 od poniedziałku do soboty w godzinach 10.00-17.00; dodatkowo w czasie dyżurów: (22) 826 69 17;
e-mail: podyplomowe@ibl.waw.pl.

 

Regulamin Kursów organizowanych w ramach działalności edukacyjnej Instytutu Badań Literackich PAN

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45