Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr Grzegorz Marzec

 

&n...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Ireneusz Szczukowski

Ireneusz Szczukowski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz):
Katarzyna Meller, „NOC PRZESZŁA, A DZIEŃ SIĘ PRZYBLIŻYŁ”. STUDIA O POLSKIM PIŚMIENNICTWIE REFORMACYJNYM XVI WIEKU. Poznań 2004. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, ss. 300.

Tekst recenzuje książkę Katarzyny Meller dotyczącą problematyki ideowej zawartej w dziełach polskich pisarzy protestanckich tworzących w XVI wieku.

         

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45