8 lipca 2021: Dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska, "Generosity of Narrative: Wiesław Myśliwski" ("Szczodrość narracji: Wiesław Myśliwski")

Wiesław Myśliwski jest jednym z nielicznych żyjących pisarzy, którzy debiutowali ponad pięćdziesiąt lat temu i z powodu wagi swoich dzieł w...

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Grzegorz Marzec

Zastępca...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt „OZwRCIN”

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administ...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Gender Studies

PODYPLOMOWE GENDER STUDIES IM. M. KONOPNICKIEJ I M. DULĘBIANKI
(organizowane we współpracy z Fundacją Gender Center i Mazowieckim Towarzystwem Naukowym)
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
e-mail: genderstudies@ibl.waw.pl
tel. 880 515 868 (poniedziałek - piątek, godz. 11.00-16.00);
strona internetowa: http://genderstudies.pl/

Instytut Badań Literackich PAN ogłasza rekrutację na podyplomowe studia Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki (V edycja), które rozpoczną się w październiku 2011 roku.

Podyplomowe Gender Studies im. Marii Konopnickiej i Marii Dulębianki dostarczają interdyscyplinarnej wiedzy w zakresie społeczno-kulturowej tożsamości płci, poddają krytycznej analizie dotychczasowe przekonania o „naturze” człowieka i zwracają uwagę na to, co przemilczane, wypierane czy usuwane z kultury, nauki, społeczeństwa. Przełamując stereotypy kobiecości i męskości, Gender Studies proponują alternatywne projekty identyfikacyjne – „wolności od tożsamości” i „wolności do tożsamości”.

Pierwszy semestr roku akademickiego 2011/2012 poświęcony będzie ogólnym zagadnieniom feminizmu, historii ruchu kobiecego oraz genderowym i queerowym ujęciom psychoanalizy, teologii, historii literatury, socjologii. Oprócz zajęć kursowych w ramach studiów przewidziane są także zajęcia autorskie, szczegółowo rozwijające wybrane zagadnienie. W drugim semestrze tematyka zajęć będzie oscylować wokół konkretnej problematyki, np. w roku akademickim 2008/2009 była to męskość i jej kryzys, w 2009/2010 – lesbianizm, w 2010/2011 – cyberpunk i sztuki wizualne. W nadchodzącej edycji będzie to biopolityka (w tym zajęcia o sztuce, filmie, teatrze, mediach, kulturze popularnej, krytyce feministycznej, Holocauście).

W semestrze zimowym zajęcia poprowadzą: prof. Paweł Dybel, dr Maciej Gdula, dr Katarzyna Nadana, dr Katarzyna Sierakowska, dr Sebastian Duda, dr Katarzyna Szumlewicz, dr Piotr Sobolczyk, mgr Kazimiera Szczuka.

W semestrze letnim zajęcia poprowadzą: prof. Krystyna Kłosińska, dr Izabela Kowalczyk, dr Agata Adamiecka-Sitek, dr Anna Nacher, mgr Agnieszka Mrozik, dr Sylwia Kuźma, dr Joanna Stoecker-Sobelman, dr Iwona Kurz.

Studia trwają jeden rok (dwa semestry) i obejmują ponad 200 godzin lekcyjnych. Zajęcia odbywają się w soboty i niedziele w IBL PAN (w godz. 9.00-16.00) raz lub dwa razy w miesiącu.

Po zaliczeniu zajęć i zdaniu egzaminu uczestnicy kursu otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych. Nasze studia podyplomowe przygotowują do samodzielnej pracy naukowej w zakresie gender studies, dają podstawy warsztatu badawczego i mogą stanowić etap wstępny, pozwalający podjąć studia doktoranckie, które w IBL mają wieloletnią tradycję.

Przy zapisach decyduje kolejność zgłoszeń. Data planowanego rozpoczęcia studiów: 29.10.2011. Rekrutacja na studia trwa do 14.10.2011.

Inauguracja V edycji - październik 2011.

Kierowniczka studiów: dr Monika Rudaś-Grodzka

Koordynatorka studiów: mgr Agnieszka Wróbel

S e r d e c z n i e z a p r a s z a m y!!!

Szczegółowe informacje: www.genderstudies.pl - zakładka Gender Studies http://genderstudies.pl/index.php/gender-studies/

Cena: wpisowe 300,00 zł, czesne 3.600,00 zł za dwa semestry (można opłacać semestralnie po 1.800,00 zł).

Opłaty należy dokonywać na konto: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, ul. Krzywe Koło 7, 00-270 Warszawa;

Bank PKO S.A., Oddział w Warszawie, ul. Nowogrodzka 11, numer: 86 1240 5963 1111 0000 4799 7783.

W ramach XV Festiwalu Nauki Podyplomowe Gender Studies IBL PAN przygotowały wykłady dla młodzieży licealnej i warsztaty dla gimnazjalistów...
>> czytaj więcej

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45