Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL PAN

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych i Wydawniczych
dr Dorota...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt "OZwRCIN"

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administracj...

Szkoła Historycznego Dokumentu Filmowego

Celem kursu jest przygotowanie uczestniczki i uczestników do samodzielnej realizacji projektów filmowych i audiowizualnych w oparciu o różne materiały archiwalne. Kurs ma za zadanie rozbudzić świadomość audiowizualną, poszerzyć kontakt z h...

Encyklopedia gender: figury i postacie

W wyniku badań powstało około 50 haseł poświęconych figurom kobiet w kulturze polskiej. Przez figurę rozumiano postać historyczną lub fikcyjną odgrywającą ważną rolę w wyobraźni narodowej, tworzącą pewien rozpoznawalny typ lub wzór kobiecości i kobiecego losu. Wybrano zarówno figury znane (królewna Wanda, Zosia, Telimena), jak figury dotąd nierozpoznawalne, na przykład bohaterki mniej znanych utworów literackich, stwarzające jednak zdaniem redaktorek encyklopedii szansę na wykreowanie nowych bohaterek kobiecej wyobraźni (Ulana, Biała Róża itp.). Wszystkie figury zostały umieszczone zarówno w kontekście kultury europejskiej, jak historii kultury polskiej, i zreinterpretowane w sposób pozwalający na zerwanie z utrwalonymi odczytaniami patriarchalnymi oraz ukazanie nieznanych znaczeń tych figur i ich potencji w zakresie tworzenia nowych wzorców osobowych.

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku