Kajetan Mojsak

PhD
Center for Cultural and Literary Studies of Communism

kajkeron@wp.pl

Main research interests:
XXth century prose, anthropology of literature, critical analysis of discourse, studies on People’s Republic of Poland and communism, relationship between literature and censorship in PRL, relations between aesthetics and ideology.

Publications:

a) Books:
- Groteska w polskiej proze narracyjnej lat 1945-1968 [Grotesque in polish narrative prose in years 1945 -1968], Institute of Literary Research Publishing House, Warsaw 2014.

b) Most important articles:
- Estetyzacje PRL-u [Aesthetizations of PRL], [in:] PRL. Życie po życiu, [PRL – life after life], edited by K. Chmielewska, A. Mrozik, G. Wołowiec, Institute of Literary Research Publishing House, Warsaw 2013.
- Polski proces Kafki. Wokół cenzorskiej recepcji utworów Franza Kafki i tzw. „czarnej literatury”, [Polish Trial of Kafka. On the reception of Franz Kafka and so-called „dark literature” by the censorship board], „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Litteraria Polonica” 2013, nr 4 (22).
- Cenzura wobec literatury „nowoczesnej”. Lata 50. i 60. [Censorship vs „modern” literature in the 1950s and 1960s], [in:] Literatura w granicach prawa (XIX-XX w.) [Literature within the limits of the law (XIX-XXth century)], edited by K. Budrowska, E. Dąbrowicz, M. Lul, Warsaw 2013.
- Opowieść o wielkiej względności. Groteska i radykalny racjonalizm w bajkach Leszka Kołakowskiego [A story of great relativity: Grotesque and radical rationalism in Leszek Kołakowski’s Tales], „Pamiętnik Literacki” [Literary Memoir] 2013, nr 2.
- Wczesna twórczość Sławomira Mrożka w dokumentach cenzury [Early prose of Sławomir Mrożek in the documents of the censorship board], [in:] „Lancetem, a nie maczugą...” Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945 – 1965 [„With a lance, not with a mace…”. Censorship towards the literature and the writers in years 1945-1965], edited by K. Budrowska, M. Woźniak–Łabieniec, Institute of Literary Research Publishing House, Warsaw 2012.
- Cenzura wobec prozy groteskowej w latach 1956 – 1965 [Censorship towards the grotesque prose in 1956-1965], [in:] „Lancetem, a nie maczugą...” Cenzura wobec literatury i jej twórców w latach 1945 – 1965 [„With a lance, not with a mace…”. Censorship towards the literature and the writers in years 1945-1965], edited by K. Budrowska, M. Woźniak–Łabieniec, Institute of Literary Research Publishing House, Warsaw 2012.
- Nacjonalizm integralny Romana Dmowskiego a reguły dyskursu antysemickiego [Roman Dmowski’s integral nationalism and the rules of anti-Semitic discourse], [in:] Analizować nienawiść. Dyskurs antysemicki jako tekstowe wyzwanie [To analize the hatred. Anti-Semitic discourse as a textual challange], edited by P. Kuciński i G. Krzywiec, Institute of Literary Research Publishing House, Warsaw 2012.
- „Wzniosłe potwory”. Monstrualność w perspektywie estetyki wzniosłości [„Sublime monsters. Monstrosity in the perspective of the aesthetics of sublime], „Kultura Popularna” [Popular Culture] 2012, nr 1 (31).
- Etyka, estetyka, synestezja. Zmysły w programie estetycznym Vladimira Nabokova [Ethics, Aesthetics, Synesthesia. Senses in Vladimir Nabokov’s aesthetic program], [in:] Spektakle zmysłów [The Spectacles of Senses], edited by A. Wieczorkiewicz i M. Kostaszuk-Romanowska, Institute of Philosophy and Sociology Publishing House, Warsaw 2010.
- Między polemiką a paranoją. Współczesny dyskurs antysemicki, jego odmiany i wyznaczniki językowe [Between Polemics and Paranoia. Contemporary Anti-Semitic Discourse, Its Variations and Linguistic Indicators], „Societas Communitas” 2010/11, nr 2 (10).
- Podróż i melancholijne doświadczenie przestrzeni [Journey and a melancholic experience of space], „Kultura Współczesna” [Contemporary Culture] 2010, nr 3 (65).
- Nowe, wspaniałe, inteligentne otoczenie. O szansach i zagrożeniach związanych z Ambient Intelligence [Brave New Inteligent Environment. On prospects and dangers associated with Ambient Intelligence], „Kultura Współczesna” [Contemporary Culture] 2010, nr 2 (64).
- Artyści głodowania. O Kafce, głodomorze i pokazach osobliwości [Hunger Artists. On Kafka, hunger artist and the freakshows], „Kultura Współczesna” [Contemporary Culture] 2009, nr 1 (59).
- Ciało groteskowe. O ciele i cielesności w dwudziestowiecznej grotesce literackiej, [in:] Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki [Emodiments. The human body in the mirror of contemporary humanities], edited by A. Wieczorkiewicz, J. Bator, Institute of Philosophy and Sociology Publishing House, Warsaw 2007.

Participation in scholarly and organizational events:
- 2013-2018 Communism – History of the Concept in Poland, 1944-1989. Interpretations and Uses: Literature, Culture, Society. National Program for the Development of the Humanities, Poland (international team research project: contractor); carried out in Polish Academy of Sciences, Institute of Literary Research.
- 2012-2017: Censorship toward polish literature in years 1945 - 1989. National Program for the Development of the Humanities, Poland (international team research project: contractor); carried out in University in Białystok.
- 2014: Looking awry… Russian culture and literature in polish eyes (on the basis of polish periodicals in 918-1939). Carried out in Polish Academy of Sciences, Institute of Literary Research.
- 2010-2011: „Grotesque in polish narrative prose in years 1945 – 1968” . Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences (research scholarship);
 

         

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45