Center for Cultural and Literary Studies of Communism

Room 138

The Center for Cultural and Literary Studies of Communism was founded on April 30, 2011. The scholars who form the team use various methodological tools and sources of inspiration: discourse analysis, narratology, Hyden White’s idea of historical emplotment, Renhard Kosselleck’s historical semantics, the ideas of Pierre Bourdieu and Michel Foucault. But all their works merge into one whole. They focus on the analysis of the notion and the phenomenon denoted by communism and its changing fate from the 1940s to the present day. Therefore, the team’s interests lie in images of communism and broadly understood pragmatism, as well as the complicated semantics of this term in literary works, films, journalistic texts, essays, biographies, scholarly works, and artifacts. Communism and its old and contemporary textualizations are treated as cultural practice whose discursive dimension seems to be inextricably linked with the social aspect.

Members of the Center:

Chair: Dr. Grzegorz Wołowiec


Dr. Katarzyna Chmielewska

Dr. Krzysztof Gajewski


Professor Emeritus Michał Głowiński


Dr. Kajetan Mojsak

Dr. Agnieszka Mrozik

Mr. Paweł Rams, M.A., a doctoral student at the Institute

Dr. Anna Sobieska


Mr. Bartłomiej Starnawski, M.A.


Dr. Tomasz Żukowski, M.A.

Members of the Center from Outside of the Institute:

Dr. Anna Artwińska, the University of Hamburg

Dr. Aranzazu Calderón Puerta, the University of Warsaw

Dr. Aleksandra Sekuła

Dr. Anna Zawadzka, the Institute of Slavic Studies of the Polish Academy of Sciences

Office hours: Wednesdays 10:00 a.m. – 12:00 p.m.; Room 131.


News - Center for Cultural and Literary Studies of Communism

23 maja 2018 (środa), godz. 11.00, Warszawa - wykład dr Františka A. Podhajský'ogo pt. „Marxist, Leninist, or Stalinist? Julius Fučík´s literary criticism”

Zaproszenie na wykład dostępne tu.

Książka "Komunizm – idee i praktyki w Polsce 1944–1989"

Ludowa historia Polski extra. Spotkanie wokół książki "Komunizm – idee i praktyki w Polsce 1944–1989"

piątek, 10 maja 2019, g. 19.00, Teatr Powszechny/Stół Powszechny, ul. Jana Zamoyskiego 20 

 

W polskiej debacie publicznej panuje niemal niezakłócona zgoda co do
tego, że komunizm był w naszej historii czymś obcym, narzuconym z
zewnątrz, a czas, gdy rządziła formacja odwołująca się do tej idei,
stanowił „czarną dziurę”. Takie twierdzenia nie pozwalają jednak
zmierzyć się ani z wielowymiarową rzeczywistością lat. 1944-1989, ani
z popularnością i siłą komunistycznej wizji społeczeństwa w pierwszych
dekadach tego okresu. W istocie polskie doświadczenie komunistyczne
domaga się odważniejszego podejścia. Jego warunkiem wydaje się
dekonstrukcja antykomunistycznych stereotypów, a krokiem drugim
krytyczna analiza różnych nakładających się na siebie, a czasem
sprzecznych, praktyk, aspiracji, idei i dynamik społecznych, z których
dopiero wyłaniał się „polski komunizm” i jego recepcja. Zadania tego
podjęły się autorki/rzy tomu „Komunizm. Idee i praktyki w Polsce”,
który ukazał się właśnie jako pokłosie pięcioletnich badań Ośrodka
Studiów Kulturowych i Literackich nad Komunizmem Instytutu Badań
Literackich PAN. Dyskusji z redaktor(k)ami tej książki postanowiliśmy
poświecić specjalne wydanie Ludowej historii Polski.

Panel:

dr Katarzyna Chmielewska (literaturoznawczymi i filozofka, adiunkt w
Instytucie Badań Literackich PAN, Ośrodek Badań Kulturowych i
Literackich nad Komunizmem, redaktorka serii Komunizm. Idee – Dyskursy
– Praktyki, napisała m.in. „Strategie podmiotu: Dziennik Witolda
Gombrowicza”)

dr Natalia Jarska (historyczka, adiunkt w Zakładzie Historii
Społecznej XIX i XX wieku Instytutu Historii PAN, napisała m.in.
„Kobiety z Marmuru. Robotnice w Polsce w latach 1945–1960”)

dr Grzegorz Wołowiec (literaturoznawca, adiunkt, kierownik Zespołu
Literatura i Konteksty i Ośrodka Studiów Kulturowych i Literackich nad
Komunizmem w Instytucie Badań Literackich PAN, napisał m.in.
„Nowocześni w PRL. Przyboś i Sandauer”)

Prowadzenie:

dr hab. Michał Kozłowski (redaktor naczelny "Bez Dogmatu")

Organizatorzy:

Strefa Wolnosłowa
Le Monde diplomatique – edycja polska

Stół Powszechny
Teatr Powszechny
Roz:Ruch

Zapis dźwiękowy spotkania

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45