Tamara Brzostowska-Tereszkiewicz

Department of Historical Poetics

Associate Professor

President of "Center for International Polish Studies” Foundation
 
tamara.brzostowska@ibl.waw.pl

 
 
MAIN RESEARCH INTERESTS:
(1) comparative modernism studies; (2) cultural translation studies; (3) history of Eastern and Central European literary theory in the context of the intellectual history of modernism; (4) experimental literary translation: techniques, modes of materiality, metalanguages
 

EDUCATION & DEGREES OBTAINED

2016: Dr. Habil., Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences, Poland. Modernist Translation. An Eastern European Perspective. Models, Semantics, Functions.

2007: PhD, Institute of Polish Literature, Warsaw University, Poland. Translacje rosyjskich języków literaturoznawczych w  polskim, angielskim i  amerykańskim dyskursie humanistycznym. Przypadki O.M. Freidenberg i  W.J. Proppa [Translations of the Languages of Russian Literary Studies into Polish and Anglo-American Humanities: the Cases of O.M. Freidenberg and V.I. Propp]. PhD Supervisor: Prof. D. Ulicka

2002-2006: PhD studiesInstitute of Polish Literature, Warsaw

2002MA in Applied Linguistics and Translation Studies, Institute of English Studies, Warsaw University, Poland. Russian Poetry of the October Revolution in Polish and English Rewritings

2002: MA in Literary Studies and LinguisticsInstitute of Polish Literature, Warsaw University, Poland. Poetyka baśni w „Pieśniach Wasilisy Priemudroj” Bolesława Leśmiana [Folktale Poetics in Bolesław Leśmian’s Pesni Vasilisy Premudroi].

1997–2002: Collegium of the Interdepartmental Individual Studies in the Humanities and Social Sciences, Warsaw University, Poland (interdisciplinary individual study program at the Institute of Russian Studies, Institute of English Studies, Institute of Polish Literature, Institute of Applied Linguistics, Institute of Philosophy, and The American Studies Center). 

 

PROFESSIONAL POSITIONS

2016–present: Associate Professor

Department of Historical Poetics, Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences (PAS), Poland.

2007–2016: Assistant Professor

Department of Historical Poetics, Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences (PAS), Poland.

2004–2007: Research Assistant

Department of Historical Poetics, Institute of Literary Research, Polish Academy of Sciences (PAS), Poland.

 

FOREIGN SCHOLARSHIPS

2009 (2 months): St. Petersburg Department of Russian Academy of Sciences Archive/ St. Petersburg Central State Archive of Literature and Art, Russian Federation

2006 (1 month): Institute of Slavonic Studies, Russian Academy of Sciences, Moskva, Russian Federation.

 

ONGOING RESEARCH GRANTS

2017-2022: Pisma zebrane Janusza Sławińskiego [The Collected Works of Janusz Sławiński], The Ministry of Science and Higher Education, Poland (research program “Monuments of Polish philosophical, theological and social thought of the 20th and 21st centuries”). Member of the research team.

 

COMPLETED RESEARCH PROJECTS

INDIVIDUAL (as Principal Investigator)

2011-2015: Modernist Models of Literary Translationresearch grant, National Science Centre, Poland.

2011–2012: Forms and Genres of Literary Studies Discourse in Central and Eastern Europe. Part 1. Genres of Russian and Polish Prestructuralism, internal research grant for Early Career Researchers, Institute of Literary Research, PAS, Poland.

2009: Paleontology of Culture in Nikolay Marr’s Circle (Russian Federation), research grant for archival search; Foundation for Polish Science, Poland.

COLLABORATIVE (as Research team member)

2009–2012: Sensuality in Polish Culture. Representations of Human Senses in Language, Literature and Art from the Middle Ages to the Present, research grant, National Centre of Research and Development, Poland.

2004–2006: Studies on Modernism in 20th Century Polish Literature, research grant, Foundation for Polish Science, Poland.

2006–2009: The Self-I and the Other: Polish translation of selected M.M. Bakhtin’s works and Bakhtin studies, research grant, Ministry of Scientific Research, Poland.

2004–2006: The Semantics of Culture: Polish translation of selected works by O.M. Freidenberg, research grant, State Committee for Scientific Research / Ministry of Scientific Research, Poland.

TEACHING AND SUPERVISING ACTIVITIES AS GUEST LECTURER

2016–2017: Modernist Translation, Polish Philology Department, Jagiellonian University, Kraków, Poland, invited MA Course based on the lecturer’s own research.

2008–2015: Tutor, Collegium of the Interdepartmental Individual Studies in the Humanities and Social Sciences (MISH), Warsaw University, Poland, MA Degree.

2009–2013: MA and BA degree seminars in literary studies, supervision of  8 MA and 6 BA Thesis Assignments, Department of Humanities, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland.

2007–2012: MA and BA courses in Poetics, Literary Theory, and the Methodology of Literary Studies, Department of Humanities, Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw, Poland.

2002–2006: MA Courses in (1) Russian Comparative Studies in Literature and Culture, and (2) Comparative Literature as Translation Studies based on the lecturer’s own research, Institute of Polish Literature, Warsaw University, Poland.

2005-2006: MA course in Literary Theory,  Institute of Polish Literature, Warsaw University, Poland.

 

ORGANISATION OF INTERNATIONAL CONFERENCES

2017: Member of the Programme Committee, International Interdisciplinary Conference “Poetics of (Mis)understanding: Culture-Making Potential of Interference in Artistic Communication,“  Center for International Polish Studies Foundation/ Institute of Literary Research, PAS, Poland.

2017: Co-organizer, “Transl(oc)ation. Contemporary Translation Practices/ Prze-/wkład. Wokół współczesnych praktyk przekładowych,” Center for International Polish Studies Foundation/ Institute of Literary Research, PAS, Poland.

2017: Member of the Programme Committee, XXX National Translation Studies Conference “Translation and Emotions,” Translation Studies Section of the International Committee of Slavists, Poland.

2016: Member of the Organizational Committee, International Scholarly Conference “Polsko-russkii literaturnyi transfer: retseptsia i perevody” [Polish-Russian Literary Transfer: Reception and Translations], Polish Academy of Sciences/ Russian State Youth Library/Federal Agency of Press and Mass Communication of the Russian Federation, Russian Federation.

 

AWARDS

2011–2015: Scholarship for Outstanding Young Scientists, The Ministry of Science and Higher Education, Poland (on average 120 scholarships in all fields of research awarded each year).

20042005: Scholarship for Young Scientists, Foundation for Polish Science, Poland (about 100 scholarships in all fields of research awarded each year).

 

INSTITUTIONAL RESPONSIBILITIES2016: Library Committee Member, The Scientific Board of the Institute of Literary Research, PAS, Poland.

2011: Recruitment Committee Member, Institute of Literary Research, PAS, Poland.

2011: Recruitment Committee Member, Collegium Invisibile, Warsaw University, Poland.

 

COMMISSIONS OF TRUST

2017– present: Peer Reviewer, Foundation for Polish Science, Poland.

2017– present: Research Proposal Peer Reviewer, Polish Institute of Advanced Studies, Poland

2017– present: Review Panel Member, The National Programme for the Development of Humanities, the Ministry of Science and Higher Education, Poland

2017 present: Program Board, Przekłady Literatur Słowiańskich, Silesian University, Poland.

2017 present: Review Panel Member, The National Programme for the Development of Humanities, the Ministry of Science and Higher Education, Poland.

2012– present: Journal refereeing: Rocznik Komparatystyczny/Comparative Yearbook, Przegląd Rusycystyczny, Zagadnienia Rodzajów Literackich, TRANSFER. Reception studies, Między Oryginałem a Przekładem, Przekładaniec

2011– present: Research Proposal Peer Reviewer, Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia (SRNSF), Georgia.

 

MEMBERSHIPS OF SCIENTIFIC SOCIETIES

2011– present: President, Center for International Polish Studies Foundation, Poland.

2016– present: Member, International Association for Translation and Intercultural Studies

2009– present: Member, Polish Cultural Studies Society (Warsaw Section), Poland

PUBLICATIONS

BOOKS

Modernist Translation. An Eastern European Perspective. Models, Semantics, Functions. („Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur”. Herausgegeben von Stefan H. Kaszyński, Andrzej Kątny und Maria Krysztofiak-Kaszyńska. Band 13), Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt/M. – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2016,  374  pp.  

 

Ewolucje teorii. Biologizm w modernistycznym literaturoznawstwie rosyjskim (seria Monografie Fundacji na rzecz Nauki Polskiej), Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2011, 407 s.

 

Przekład i emocje, red. P. Fast, T. Brzostowska-Tereszkiewicz, J. Pisarska („Studia o przekładzie” pod red. P. Fasta), Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice 2017, 253 s.

 

ARTICLES IN JOURNALS (selected)

Epokha ostraneniia: Russkii formalizm i sovremennoe gumanitarnoe znanie, ed. by Ia. Levchenko and I. Pil’shchikov [a review], „Slavic Review. Interdisciplinary Quarterly of Russian, Eurasian, and East European Studies”, Cambridge: Cambridge University Press 2018 (w druku, po korekcie autorskiej).

(Re)writing the History of Polish Literary Studies Through Translation. The Case of Ireneusz Opacki’s “Royal Genres”, “Przegląd Filozoficzno-Literacki” 2017, nr 2 (47) (special issue: Writing History – Shaping History of (not only Polish) Literary Studies, ed., selection and introduction by Danuta Ulicka),pp. 85–100.

Multisensory Modalities and Modernist Translation, “CounterText” Vol. 2, Issue 3, Edinburgh: Edinburgh University Press 2016 (special issue: Multisensory Encounters with the Literary, Guest ed. Giuliana Fenech), pp. 283306.

The Conceptual Art of Translation, „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo” 2013, nr 3(6) (special issue: Sources of Verse, part 1, ed. Witold Sadowski and Aleksandra Kremer), pp. 107–124. 

Jutro: posthumanistyczny przekład artystyczny, „Między oryginałem a przekładem”: Typowe i nietypowe role tłumacza: wczoraj, dziś, jutro, red. A. Jastrzębska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2018 (przyjęty do druku). 

Reminiscencja stylistyczna w przekładzie, „Między oryginałem a przekładem”, t. XXIX: Dylematy stylizacji w przekładzie, red. Jerzy Brzozowski, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015, cz. 1, s. 35–54.

Wyobraźnia wyzwolona. Kubistyczny model przekładu literackiego, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2014, nr 23 (43) (numer monograficzny: Wyobraźnia w przekładzie pod red. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Adriana Kovacheva, Anita Jarzyna, Ewa Rajewska, s. 81-100.

Opyt – essai. Z problemów genologii komparatystycznej, „Przegląd Rusycystyczny” 2014, nr 1 (145), s. 5–26.

Przekład udomowiony w kulturze polskiej wczesnego modernizmu. „Między oryginałem a przekładem”, t. XXVI: Przekład w kulturze, red. Jerzy Brzozowski, Adriana Sara Jastrzębska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014, s. 101115.

Parateksty w przekładzie literaturoznawczym, „Między Oryginałem a Przekładem”,  t.  XVII: Parateksty przekładu, red. Elżbieta Skibińska, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 217–229. 

Przekład jako metonimia, „Między Oryginałem a Przekładem”, t. XVIII: Dominanta a przekład, red. Jerzy Brzozowski i Anna Bednarczyk, Księgarnia Akademicka, Kraków 2012, s. 8498

Translators’ Thundering Voices. Vladimir Mayakovsky’s  “Nash Marsh” in Polish and English Translations, “Przegląd Rusycystyczny” 2012, nr 3 (139), s. 4967.

Powieść filologiczna, „Zagadnienia Rodzajów Literackich”, tom 55 , z.1 (108), 2012, s. 243–246.

Troublesome Epiphany in a Snowstorm. Aleksandr Blok’s “Dvenadtsat’” in Polish and English Rewritings, “Przegląd Rusycystyczny” 2011, nr 3 (135), s. 47–66.

Etiuda, „Zagadnienia Rodzajów Literackich” tom 54, z.1 (107), 2011, s. 333–336.

Od sjużetu do plotu (i z powrotem), „Przegląd Rusycystyczny” 2010, nr 2 (130), s. 5–20.

Prestrukturalizm i antydarwinizmŚwiat i słowo” 2010, nr 1 (14): Zmagania z Darwinem, s. 177–188.

Semantyczne rytuały Olgi Freudenberg i Izraila Frank-Kamienieckiego, w: Literatura i rytuały („Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” 2010, seria XVI), Wydawnictwo DIG, Warszawa 2010, s. 29–41.

Wielojęzyczność jako chwyt, „Teksty Drugie” 2009, nr 6, s. 48–65.

Morfologizm w literaturoznawstwie rosyjskim 19201939­, „Teksty Drugie” 2005, nr 5, s. 53–81.

Nocy tu nie odwrócimy. „Sumierki swobody” Osipa Mandelsztama w przekładach polskich i angielskich, „Pamiętnik Literacki” 2004, nr 1, s. 201–213.

Komparatystyka literacka wobec translatologii. Przegląd stanowisk badawczych, „Przestrzenie Teorii” 2004, z. 3/4, s. 279–321.

Sofia zaklęta w baśniową carewnę. „Piesni Wasilisy Priemudroj” Bolesława Leśmiana wobec rosyjskiej poezji symbolistycznej, „Pamiętnik Literacki” 2003, nr 3, s. 27–49.

Tryptyk z Milczącym Chrystusem, w: „Almanach Myśli Rosyjskiej. Wokół Tołstoja i Dostojewskiego”, red. Janusz Dobieszewski, Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2000.

 

ARTICLES  IN CONFERENCE PROCEEDINGS AND COLLECTIVE MONOGRAPHS (selected)

Translation Studies (From Theories of Literary Translation to a Paradigm of Modernity), w: Literary Theory between East and West Transcultural and Transdisciplinary Movements from Russian Formalism to Cultural Studies. An International Handbook. Edited by Schamma Schahadat, Irina Wutsdorff, Michał Mrugalski, Berlin: de Gruyter 2018 (w druku, po korekcie autorskiej).

Translating Transrational Philosophical Discourse: an Exercise in Historical-Comparative Epistemology. W: Traduction et Philosophie: comment fabrique-t-on un(e) philosophe dans une autre langue? Dir. C. Wrobel. Preface de J.-P. Clero. Paris: Presses Universitaires de Paris II, 2017, pp. 169-182.

Umnyje pieriewody zaumi. Strategii polskich pieriewodczikow, w:  Literaturnyi transfer i poetika perevoda: Sbornik nauchnykh statei. Otw. ried. G.V. Vekshin, M. Pąkciński, Azbukovnik, Moskwa 2017, s. 70-85.

Modernist Models of  Literary Translation.  At the Intersection of Translation Studies and New Modernist Studies, w: Translation im Spannungsfeld der Cultural Turns / Translation Among Cultural Turns, ed. Katarzyna Lukas, Izabela Olszewska and Marta Turska („Studien zur Germanistik, Skandinavistik und Übersetzungskultur”. Herausgegeben von Stefan H. Kaszyński, Andrzej Kątny und Maria Krysztofiak-Kaszyńska), Band 7, Frankfurt/M. – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien: Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften 2013, s. 7182.

The Translational Turn in Modernism Studies, w: Translation in Culture, red. Agnieszka Adamowicz-Pośpiech i Marta Mamet-Michalkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016, s. 13–38.

Modalność – podmiotowość – przekład literacki: kierunki antropocentryczne w translatologii kulturowej, w: (W) sieci modernizmu. Księga Jubileuszowa z okazji 65 urodzin prof. dr hab. Włodzimerza Boleckiego, red. M. Rembowska-Płuciennik, A. Kluba, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2017, s. 167–189.

Przekład jako metodologia przekładu, w: Reguły gier. Między normatywizmem a dowolnością w przekładzie, red. Piotr Fast, T. Markiewka i Justyna Pisarska („Studia o przekładzie” pod red. Piotra Fasta) , Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”/ Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2016, s. 8–29.

Przekład modernistyczny (modele i opozycje). w: Współczesne dyskursy konfliktu: literatura – kultura – język, red. Włodzimierz Bolecki, Wojciech Soliński i Maciej Gorczyński, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015, s. 45–90. 

Dada Ubu. Przekład  Jana Gondowicza w teatrze Jana Klaty, w: Tłumacz i zdrada, red. Piotr Fast i Justyna Pisarska, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”/ Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2015 („Studia o przekładzie” pod red. Piotra Fasta, nr 38), s. 6992.

Kolaż, centon, ready-made jako techniki translatorskie, w: Strategie translatorskie (od modernizmu do postpostmodernizmu), red. Piotr Fast, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”/ Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych, Katowice 2014 („Studia o przekładzie” pod red. Piotra Fasta, nr 37), s. 5792. 

Ekwiwalencja tekstowa w teorii przekładu i wersologii, w: Potencjał wiersza, red. Witold Sadowski, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2013, pp. 5672.

Przekład w imperium symbolizmu, w: Przekład – kolonizacja czy szansa?, red. Piotr Fast, Wacław Osadnik, Katowice „Śląsk”/ Stowarzyszenie Inicjatyw Wydawniczych 2013 („Studia o przekładzie” pod red. Piotra Fasta, nr 35), s. 741.

Formaliści i jafetydologia, w:  Literatura i socjalizm, red. Katarzyna Chmielewska, Dorota Krawczyńska i GrzegorzWołowiec, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012,  s. 58–96.

Etiuda jako gatunek literaturoznawczy, w: Strukturalizm w Europie Środkowej i Wschodniej. Wizje i rewizje, red. Danuta Ulicka i Włodzimierz Bolecki, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012, s. 38–53.

Parnasistowski model przekładu literackiego (Antoni Lange, Walerij Briusow, Vladimir Nabokov), w: Wielcy tłumacze, red. Piotr Fast i Justyna Pisarska, Wydawnictwo Naukowe "Śląsk" i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Katowice–Kraków 2012 („Studia o przekładzie” pod red. Piotra Fasta, nr 33), s. 1–23.

Wczesnomodernistyczna krytyka przekładu (w Polsce), w: Historyczne oblicza przekładu, red. Piotr Fast i Anna Car przy współpracy Agaty Olszty, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk" i Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, Katowice–Kraków 2011 („Studia o przekładzie” pod red. Piotra Fasta, nr 31), s. 35–49.

Od sjużetu do plotu (i z powrotem), w: Błąd (i jego konsekwencje) w przekładzie, red. Piotr Fast i Alina Świeściak, przy współpracy Agaty Olszty, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk” i Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Katowice-Częstochowa 2010 („Studia o przekładzie” pod red. Piotra Fasta, nr 28), s. 55–3 (przedruk z: „Przegląd Rusycystyczny” 2010, nr 2 (130), s. 5–20).

Wielojęzyczność jako chwyt, w: Kultura w stanie przekładu: translatologia – komparatystyka – transkulturowość, red. Ewa Kraskowska i Włodzimierz Bolecki, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012, s. 91-118 (wersja skrócona: Wielojęzyczność jako chwyt, „Teksty Drugie” 2009, nr 6, s. 48–65).

Językoznawcza utopia Nikołaja Jakowlewicza Marra oraz jej realizacje w rosyjskim literaturoznawstwie paleontologicznym i poezji futurystycznej, in: Homo utopicus, terra utopica. O utopii i jej lekturach. Tom II („Obóz. Problemy narodów byłego obozu komunistycznego” 2007, Nr 47), Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, s. 23–42.

Poetyka przekładu literaturoznawczego. W: Od tematu do rematu. Przechadzki z Balcerzanem. Księga Jubileuszowa z okazji 70 rocznicy urodzin Profesora Edwarda Balcerzana, red. Tomasz Mizerkiewicz i Agata Stankowska, Wydawnictwo UAM, Poznań 2007, s. 519534.

Morfologizm w literaturoznawstwie rosyjskim lat dwudziestych i trzydziestych XX wieku­, w: Literatura i wiedza, red. Włodzimierz Bolecki i Elżbieta Dąbrowska, Warszawa 2006, s. 177-205 (wersja skrócona: Morfologizm w literaturoznawstwie rosyjskim 1920-1939­  „Teksty Drugie” 2005, Nr 5, s. 53–81).

Obraz-pojęcie-narracja: „noologia” Olgi Michajłowny Frejdenberg, w: Narracja i tożsamość (II). Antropologiczne problemy literatury, red. Włodzimierz Bolecki i Ryszard Nycz, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2004, s. 252–281.


ARTICLES IN THEMATIC ENCYCLOPAEDIAS

Freudenberg OlgaFreidenberg Olga/ Frejdenberg Olga, w: Idei w Rossii = Ideas in Russia =  Idee w Rosji = Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, T. 8, red. Janusz Dobieszewski, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2014,s.  500506.

Paleontologia semantyczna kultury/ Semantic Paleontology of Culture/ Semanticzeskaja paleontologia kultury – Idei w Rossii = Idee w Rosji = Ideas in Russia. Leksykon rosyjsko-polsko-angielski, red. J. Dobieszewski, T. 8, red. Janusz Dobieszewski, Wydawnictwo Ibidem, Łódź 2014, s. 384–389.

Articles in: Sensualność w kulturze polskiej. Reprezentacje zmysłów w języku, literaturze i sztuce od średniowiecza do współczesności, red. Włodzimierz Bolecki, 2013 (http://sensualnosc.ibl.waw.pl/):

Dezautomatyzacja

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/dezautomatyzacja-63/

Ekwiwalencja sensoryczna 

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/ekwiwalecja-sensoryczna-218/

Fokalizacja zmysłowa w przekładzie

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/fokalizacja-zmyslowa-w-przekladzie-620/

Gest dźwiękowy

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/gest-dzwiekowy-64/

Kinestezja

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/kinestezja-65/

[także w wersji anglojęzycznej: Kinesthesia. Trans. Krzysztof Majer, http://sensualnosc.ibl.waw.pl/en/articles/kinesthesia/]

Kinestezja artykulacyjna

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/kinestezja-artykulacyjna-66/

[także w wersji anglojęzycznej: Articulatory Kinesthesia. trans. Krzysztof Majer,http://sensualnosc.ibl.waw.pl/en/articles/articulatory—kinesthesia/]

Komunikacja niewerbalna a przekład

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/komunikacja-niewerbalna-a-przeklad-403/

Przekład synestezyjny

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/przeklad-synestezyjny-294/

Somatyka przekładu

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/somatyka-przekladu-217/

Translatologia i sensualność

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/translatologia-i-sensualnosc-406/

Zapach jako koncept krytycznotranslatorski

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/zapach-jako-koncept-krytycznotranslatorski-280/

Dotyk jako koncept krytycznotranslatorski

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/dotyk-jako-koncept-krytycznotranslatorski-634/

Zmysły w modernistycznej krytyce i teorii przekładu http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/zmysly-w-modernistycznej-krytyce-i-teorii-przekladu-621/

Audialna dominanta przekładu

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/audialna-dominanta-przekladu-635/

Somatyczne metafory przekładu

http://sensualnosc.ibl.waw.pl/pl/articles/somatyczne-metafory-przekladu-219/

 

SCHOLARLY TRANSLATIONS (selected)

Clive Scott, Przekład i przestrzenie lektury [Translation and the Spaces of Reading], przeł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, „Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka” 2014, nr 23 (43) (numer monograficzny: Wyobraźnia w przekładzie pod red. Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Adriana Kovacheva, Anita Jarzyna, Ewa Rajewska, s. 209–226.

Michaił Bachtin, Język w literaturze artystycznej (Jazyk w chudożestwiennoj litieraturie), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod redakcją naukową Danuty Ulickiej,  „Universitas”, Kraków 2009, T. 1, s. 439–447.

Michaił Bachtin, Satyra (Satira), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod redakcją naukową Danuty Ulickiej,  „Universitas”, Kraków 2009, T. 1, s. 353–370.

Michaił Bachtin, „Słowo o wyprawie Igora” w historii epopei („Słowo o połku Igor’jewie” w istorii epopiei), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod redakcją naukową Danuty Ulickiej,  „Universitas”, Kraków 2009, T. 1, s. 387–389.

Iwan Kanajew, Współczesny witalizm (Sowriemiennyj witalizm), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod redakcją naukową Danuty Ulickiej,  „Universitas”, Kraków 2009, T. 1, s. 71–93.

Paweł Miedwiediew, Naukowy salieryzm (O metodzie formalnej (morfologicznej)) (Uczenyj salierizm. Formalnyj (morfołogiczeskij) mietod), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod redakcją naukową Danuty Ulickiej,  „Universitas”, Kraków 2009, T. 1, s. 55–68.

Paweł Miedwiediew, Nauka o ideologiach i jej aktualne zadania (Formal’nyj mietod w litieraturowiedienii. Kriticzeskoje wwiedienije w sociołogiczeskuju poetiku) (fragmenty), w: Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod redakcją naukową Danuty Ulickiej,  „Universitas”, Kraków 2009, T. 1, s. 137–146.

Aleksandr Michailovic, Bachtinowska koncepcja słowa (Bakhtin's Conception of Discourse (Slovo)w:  Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod redakcją naukową Danuty Ulickiej,  „Universitas”, Kraków 2009, T. 2, s. 81–115.

Jurij i Daria Miedwiediewowie, Koło Bachtina jako „kolektyw myślowy” (Krużok M. M. Bachtina kak „myslaszczij kollektiw)w:  Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod redakcją naukową Danuty Ulickiej,  „Universitas”, Kraków 2009, T. 2, s. 279–296.

Władimir Ałpatow, Koło Bachtina i problemy lingwistyki (Krużok M. M. Bachtina i problemy lingwistiki), w:  Ja-Inny. Wokół Bachtina. Antologia pod redakcją naukową D. Ulickiej,  „Universitas”, Kraków 2009, T. 2, s. 297–318.

Jerome Bruner, Kultura edukacji (The Culture of Education). Wstęp Anna Brzezińska. „Universitas”, Kraków 2006, s. 278 (wyd. 2 w roku 2010).

Olga M. Freudenberg, Gra w kości (Igra w kosti), w: O. M. Freudenberg, Semantyka kultury, redakcja naukowa Danuta Ulicka, wstęp Wincenty Grajewski, „Universitas” Kraków 2005, s. 63–72.

Olga M. Freudenberg, Pochodzenie narracji (Proischożdienije narracii), w: O. M. Freudenberg, Semantyka kultury, redakcja naukowa Danuta Ulicka, wstęp Wincenty Grajewski, „Universitas” Kraków 2005, s. 281–308.

Olga M. Freudenberg, Wprowadzenie do teorii folkloru antycznego. Wykład XI (Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcija XI), w: O. M. Freudenberg, Semantyka kultury, redakcja naukowa Danuta Ulicka, wstęp Wincenty Grajewski, „Universitas” Kraków, 2005, s. 249–262.

Olga M. Freudenberg, Wprowadzenie do teorii folkloru antycznego. Wykład XII (Wwiedienije w tieoriju anticznogo folkłora. Lekcija XII), w: O. M. Freudenberg, Semantyka kultury, redakcja naukowa Danuta Ulicka, wstęp Wincenty Grajewski, „Universitas” Kraków, 2005, s. 263–280.

Nina Braginska, Opowiadanie/narracja jako produkt uboczny egzegezy (Narrative as a By-Product of Exegesis), w: Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Zofia Mitosek and Joanna Mueller, „Universitas“, Kraków 2004, s. 285302.

John Neubauer, Czy zachodnia teoria opowiadania ma zastosowanie uniwersalne? (Is Western Narrative Theory Universally Applicable?), w:  Opowiadanie w perspektywie badań porównawczych, red. Zofia Mitosek and Joanna Mueller, „Universitas“, Kraków  2004, s. 175186.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45