Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL PAN

Rada Naukowa
Przewodnicząca Rady Naukowej IBL PAN
prof. d...

IBL dla szkół

     Instytut Badań Literackich działa od roku 1948 roku. To tutaj powstały najważniejsze serie historycznoliterackie: Historia literatury polskiej pod redakcją Kazimierza Wyki, Vademecum Polonisty pod redakcją Janusza Sławińskiego, a w nim seria s...

Projekt „OZwRCIN”

W dniu 1.08.2018 r. Biblioteka Instytutu Badań Literackich PAN rozpoczęła realizację trzyletniego projektu pn. Otwarte Zasoby w Repozytorium Cyfrowym Instytutów Naukowych (OZwRCIN) w ramach trzeciego konkursu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oś II E-administ...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

8 lipca 2021: Dr Agnieszka Kramkowska-Dąbrowska, "Generosity of Narrative: Wiesław Myśliwski" ("Szczodrość narracji: Wiesław Myśliwski")

Wiesław Myśliwski jest jednym z nielicznych żyjących pisarzy, którzy debiutowali ponad pięćdziesiąt lat temu i z powodu wagi swoich dzieł w...

17-26 września 2021: Festiwal Nauki

Instytut Badań Literackich PAN zaprasza na spotkania, które odbędą się w dniach  19-25 września 2021 r. w ramach  25. Festiwalu Nauki.
Program spotkań oraz inne informacje zamieszczone są w zakładce Festiwal Nauki.

Aktualności

Zamówienia publiczne. Wykonanie korekt 6 woluminów powieści Elizy Orzeszkowej

29.03.2022

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach załączonych poniżej (w formacie pdf):

1) informacja z otwarcia ofert;

Zamówienia publiczne. Wykonanie projektu graficznego i typograficznego serii "Dzieł zebranych" Elizy Orzeszkowej

29.03.2022

Szczegółowe informacje znajdują się w plikach załączonych poniżej (w formacie pdf):

1) informacja z otwarcia ofert;

ScienceForUkraine

13.03.2022

Szanowni Państwo,

podobnie jak cała Europa jesteśmy wsatrząśnięci rosyjską napaścią na Ukrainę. W obliczu działań wojennych toczących się za naszą wschodnią granicą, trudno jest zachować spokój i angażować w codzienne obowiązki. Aby pomóc naszym ukraińskim kolegom i koleżankom, z wolontariuszkami i wolontariuszami z Europy i świata powołaliśmy inicjatywę ScienceForUkraine
Naszym celem jest zbieranie i rozpowszechnianie informacji o możliwościach wsparcia oferowanego studentom i naukowcom z Ukrainy przez instytucje akademickie na poziomie krajowym i międzynarodowym. Nasza inicjatywa rozwija się bardzo dynamicznie, odzew instytucji jest ogromny i coraz trudniej nam odpowiadać na wszystkie zgłoszenia płynące z całego świata.
Niestety, te informacje nie docierają do potencjalnych beneficjentów, dlatego potrzebujemy Państwa pomocy w upowszechnianiu naszej inicjatywy! 
Jeśli chcecie się Państwo dołączyć do naszych działań, poniżej udostępniamy informacje, jak możecie to zrobić. Razem zrobimy więcej!
Więcej informacji znajdziecie Państwo m.in. na stronie "Biuletynu Polonistycznego" pod tym linkiem.
Wyrazy naszego wsparcia

Wyrazy naszego wsparcia

24.02.2022

W obliczu rosyjskiej agresji, naruszającej suwerenność państwową Ukrainy, wyrażamy solidarność z całym narodem ukraińskim,
w szczególności z ukraińskimi humanistami, z którymi Instytut współpracuje na wielu polach,
m.in. w ramach "Biuletynu Polonistycznego" i Olimpiady Literatury i Języka Polskiego dla szkół średnich.

Prosimy przyjąć wyrazy naszego wsparcia.

Dyrekcja, Rada Naukowa i Pracownicy Instytutu Badań Literackich PAN

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy laptopów, serwerów i skanerów prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji ( art. 275 pkt. 1 uPzp )

16.02.2022

Informacja dotycząca darowizn IBL.eu

23.12.2021
Zachęcamy do przekazywania darowizn na cele inicjowania oraz kontynuacji już trwających projektów naukowych realizowanych w ramach Programu Rozwoju Współpracy Międzynarodowej IBL.eu. Środki zgromadzone dzięki darowiznom umożliwią dalszy rozwój międzynarodowej działalności naukowej indywidualnej, jak i w zespołach koordynowanych przez Instytut Badań Literackich PAN lub przez partnerów zagranicznych.
 
Informacje do przelewu:
 
BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO
 
nr konta: 12 1130 1017 00201466 2720 0019
(przy przelewach zagranicznych) BIC (SWIFT): GOSKPLPW
(przy przelewach zagranicznych) IBAN: PL 12 1130 1017 0020 1466 2720 0019
 
 
W treści przelewu proszę wpisać: "darowizna na cele naukowe".
 
Istnieje też możliwość wsparcia Programu IBL.eu poprzez uwzględnienie w testamencie. W przypadku takiej woli wsparcia prosimy o kontakt osobisty.
 

 

       

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Logo Archiwum Kobiet

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Logo Słownika Polszczyzny XVI wieku

 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45