Podyplomowe Studia "Wiedza o kulturze"

PODYPLOMOWE STUDIA "WIEDZA O KULTURZE"

specjalizacja nauczycielska/ specjalizacja humanistyczna


/organizowane we współpracy z Mazowieckim Towarzystwem Naukowym/
00-330 Warszawa, ul. Nowy Świat 72
tel.: (22) 826-99-45, 6572-895
e-mail:
ibadlit@ibl.waw.pl

Oferta programowa skierowana jest do absolwentów wyższych uczelni humanistycznych, do nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, do wszystkich, którzy pragną pogłębić własne rozumienie świata, historii i współczesności, języków tradycji, modernizmu i postmodernizmu. Studia dają nie tylko szansę poszerzenia wiedzy, lecz także jej przemodelowania i reorientacji. Oferta dostosowana jest także do aktualnego stanu programów nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych i przygotowuje do nauczania przedmiotu „Wiedza o kulturze”.
Program dwóch pierwszych semestrów opiera się na poszukiwaniu płaszczyzn integracji czterech głównych dyscyplin humanistycznych (literatura, sztuka, filozofia, historia), dążeniu do odczytywania literatury w perspektywie wielorakich kontekstów, zdobywaniu umiejętności rozumienia różnych przekazów kulturowych. W semestrze trzecim następuje podział na:

  • specjalizację nauczycielską: oferujemy warsztaty metodyczne oraz konwersatoria, kończące się opracowaniem scenariuszy lekcji i przygotowujące do nauczania wprowadzonego do szkół przedmiotu „Wiedza o kulturze”;
  • specjalizację humanistyczną: oferujemy seminaria specjalistyczne poświęcone wybranym aspektom kultury i sztuki, tropiące formy obecności tradycji europejskiej we współczesności oraz relacje między literaturą, sztuką, filozofią i historią oraz seminarium dyplomowe, na którym słuchacze piszą pod kierunkiem prowadzącego pracę seminaryjną. Specjalizacja przygotowuje do samodzielnej pracy naukowej w zakresie dyscyplin humanistycznych, daje podstawy warsztatu badawczego i może stanowić etap przygotowawczy do podjęcia studiów doktoranckich.

Zajęcia prowadzą najwybitniejsi polscy humaniści, autorzy cenionych powszechnie monografii i podręczników, znani popularyzatorzy kultury.

Studia trwają półtora roku (trzy semestry) i obejmują 350 godzin zajęć. Po zaliczeniu zajęć, zdaniu egzaminów i napisaniu pracy seminaryjnej lub scenariusza lekcji uczestnicy Studiów otrzymują świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych. Zajęcia odbywają się w Warszawie, w Instytucie Badań Literackich PAN, ul Nowy Świat 72 (Pałac Staszica) dwa razy w miesiącu (sobota: 9.00 – 16.00; niedziela: 9.00 – 16.00).

PROGRAM

Inauguracja - w październiku 2011 (zapisy od maja).


Kierownik Studiów: dr hab. Jacek Wójcicki, prof. IBL PAN
Sekretarz Studiów: Anna Ryjakowa

Cena: 300 zł wpisowe; czesne: 1) specjalizacja nauczycielska 1500 zł za semestr, 2) specjalizacja humanistyczna - po 1500 zł za I i II semestr i 1800 zł za III semestr. Czesne można opłacać w ratach miesięcznych.

Opłaty można dokonywać bezpośrednio w Sekretariacie IBL-u lub na konto:
Mazowieckie Towarzystwo Naukowe
ul. Krzywe Koło 7, 00-270 Warszawa
Bank PKO S.A.
Oddział w Warszawie, ul. Nowogrodzka 11
numer: 86 1240 5963 1111 0000 4799 7783.

         

 

 

 
 

 
 

 

 

 
  
 
 

Archiwum wydarzeń

Wystawa „Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą. Bolesław Leśmian 1877–1937”

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45