Piotr Śniedziewski: A “POOR IN SPEECH” POET. ON SILENCE IN NORWID’S WRITINGS

         

 

 

 
 

 
 

 

 

 
  
 
 

Archiwum wydarzeń

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko adiunkta/profesora nadzwyczajnego

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45