Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr Grzegorz Marzec

 

&n...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

nr 3/2006

TEKSTY DRUGIE nr 3 2006

Doświadczenie: reaktywacja

autor /strona/ tytuł

Wstęp
Ryszard NYCZ /4/ O nowoczesności jako doświadczeniu

Szkice
Anna ZEIDLER-JANISZEWSKA /11/ Progi i granice doświadczenia (w) nowoczesności
Dorota WOLSKA /24/ Doświadczenie jako kwestia humanistyki
Joanna TOKARSKA-BAKIR /34/ "Zanik doświadczenia". Diagnoza antropologiczna
Ewa REWERS /46/ Od doświadczania po doświadczenie /"niewinny" dotyk nowoczesności
Maria DELAPERRIERE /59/ Świadectwo jako problem literacki

Roztrząsania i rozbiory
Anna BUDZIAK /71/ W stronę cielesności. Estetyka Richarda Shustermana
Anna SOBOLEWSKA /76/ Z alchemiczną precyzją
Dorota KORWIN-PIOTROWSKA /82/ Projekt poetyki antropologicznej
Tomasz ŁYSAK /85/ Historia nostalgii - literatura żydowska od sztetł do ponowoczesnej wieloznaczności
Kamila BUDROWSKA /90/ Proza polska po rosyjsku
Agata KULA /99/ Jego nieliczne słowa

Prezentacje
Roger-Pol DROIT /104/ Wielkość doświadczenia. (Przeł. Remi Ryziński)

Interpretacje
Jerzy FRANCZAK /118/ "Sny Marii Dunin" Karola Irzykowskiego jako świadectwo nowoczesnego doświadczenia
Jakub MUCHOWSKI /135/ Figury czasowości w "Tworkach" Marka Bieńczyka
Dariusz SKÓRCZEWSKI /148/ Dlaczego Paweł Huelle napisał "Castorpa"?
Małgorzata MIKOŁAJCZAK /158/ "Wierność ziemi". Inspiracje nietzscheańskie w poezji Zbigniewa Herberta

Komentarze
Sławomir Jacek ŻUREK /176/ Między lumen a lux
Stefan GŁOWACKI /182/ Teoria literatury bez teorii

Przechadzki
Dariusz CZAJA /188/ Krew i łzy. Interpretacja jako namiętność
Agnieszka STEFANIAK-HRYCKO /202/ Stare kobiety: problemy z rolą i tożsamością

Archiwalia
Klementyna SUCHANOW /211/ Rozmowa ze Zbigniewem Małeckim o podróży Witolda Gombrowicza do Argentyny w 1939 roku na statku "Chrobry"

Kronika
Katarzyna BOJARSKA /215/ Doświadczenie nowoczesności w Krakowie na Grodzkiej

Noty o autorach

         

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Archiwum wydarzeń

Wystawa „Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą. Bolesław Leśmian 1877–1937”

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45