Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl

Dyrektor Instytutu Badań Literackich PAN
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Ogólnych
dr Grzegorz Marzec

 

&n...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

nr 2-3/2003

TEKSTY DRUGIE nr 2/3 2003

Peregrynacje i medytacje

autor  /strona/  tytuł

Wstęp
Grzegorz GROCHOWSKI  /6/   Fikcje osobiste i prawda artystyczna

Szkice
Małgorzata CZERMIŃSKA   /11/  "Punkt widzenia" jako kategoria antropologiczna i narracyjna w prozie niefikcjonalnej
Anna ŁEBKOWSKA  /28/  Narracja biograficzna w fikcji
Dorota KOZICKA  /41/  Dwudziestowieczne "podróże intelektualne". Między esejem a autobiografią.
Clare CAVANAGH   /60/  Postkolonialna Polska. Biała plama na mapie współczesnej teorii
Robert MIELHORSKI  /72/  Ewy Lipskiej podróże (w poszukiwaniu wartości)

Roztrząsania i rozbiory
Piotr MICHAŁOWSKI   /93/  "Korekta świata" - bez korekty
Agnieszka DĘBSKA  /100/  Układanka z rekwizytów historii. Biografie poetyckie w drugim obiegu w latach 1976-1980
Ewa KRASKOWSKA  /110/  "W sprawie kobiet -- bez zmian". O pisarstwie Ingi Iwasiów
Adam DZIADEK  /118/  Stylizacje mityczne we współczesnej prozie polskiej
Maciej KACZYŃSKI  /124/  Czy podmiotowość jest przeklęta? Piekło nowoczesności według René Girarda
Andrzej ZAWADZKI  /131/  O pożytkach z archeologii pojęć (i nie tylko)
Tomasz ŁYSAK  /138/  Okruchy dzieciństwa w literackich zapisach Zagłady
Andrzej ZIENIEWICZ  /146/  Przyswajanie pamięci
Aleksandra UBERTOWSKA  /151/  Różewicz transgresywny
Tomasz MIZERKIEWICZ  /161/  Obrządki żałoby, porządki słowa
Emilia DĄBROWSKA   /167/   List z podróży współczesnego etnologa
Anna RZYMSKA  /172/  Poczucie wzniosłości jako "otwarcie" w Dzienniku mojej podróży z roku 1769 Johanna Gottfrieda Herdera

Fragmenty
Janusz SŁAWIŃSKI  /181/  Bez przydziału /VIII/

Prezentacje
Philippe LEJEUNE  /192/   Dziewczęce "ja". O dziennikach panien z XIX wieku

Rozmowy
Paweł RODAK  /213/  "Nie istnieje tu nic, zanim nie zostanie wypowiedziane". Rozmowa z Philippem Lejeunem

Szymborska
Małgorzata CZERMIŃSKA  /230/  Ekfrazy w poezji Wisławy Szymborskiej

Interpretacje
Anna CZABANOWSKA-WRÓBEL  /243/  Byłem dzieckiem... Elegie dzieciństwa Bolesława Leśmiana
Olga ORZEŁ  /260/  W poszukiwaniu straconego mitu. Obraz dzieciństwa w Dzieciach Syjonu Henryka Grynberga
Marek STANISZ  /270/  Juliusz Słowacki jako krytyk literacki
Przemysław PIETRZAK  /282/  Na granicy dialogu. Język i etyka w powieści Zbrodnia i kara Fiodora Dostojewskiego

Dociekania
Ewa REWERS  /303/  Pustka i forma
Mieke BAL  /314/  Antropometamorfoza: rozwidlające się ścieżki i kryształy w filozofii czasu Louise Bourgeois

Przechadzki
Agata BIELIK-ROBSON  /331/   Nie krzywdzić nikogo
Ewa DOMAŃSKA  /336/  Autofikcja Joanny Bator
Magdalena KUBAREK  /346/   Adonis, Hiob, Mahomet i Święty Mikołaj - interferencje kulturowe w poezji Hajdara Mahmuda
Beata KOZAK  /356/   Mistrzyni i uczennica - próba utopii
Maciej MARYL  /362/   Przepraszam, czy mogę przypilnować samochodu?

Polemiki
Andrzej SKRENDO  /372/   Dwa typy krytyki etycznej i ich pogranicze

Ogłoszenia

Noty o autorach

         

 

 

 
 

 
 

 

   

 

 

 

 

 

   

Archiwum wydarzeń

Wystawa „Wiecznie siebie nowego głodnym, jak żuraw z szyją w przyszłość wyciągniętą. Bolesław Leśmian 1877–1937”

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45