Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
tel.:(22) 826-99-45, 6572-895
e-mail: 
sekretariat@ibl.waw.pl; ibadlit@ibl.waw.pl

Dyrektor Naczelny
prof. dr hab. Mikołaj Sokołowski

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
dr Dorota Siwicka

Zastępca Dyrekt...

Działalność edukacyjna IBL PAN

Trwa rekrutacja na studia doktoranckie, podyplomowe oraz kursy.
S e r d e c z n i e   z a p r a s z a m y !

Aktualności

16-18 listopada 2017 r., Warszawa: międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Płeć, pokolenia, komunizm w Europie Środkowej i Południowo-Wschodniej: koncepcje, dyskursy, praktyki”

27.06.2017

Organizatorzy: Instytut Badań Literackich PAN, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Instytut Slawistyki na Uniwersytecie w Lipsku, Komitet Nauk o Literaturze PAN

 

Opis konferencji >> pdf
Program >> pdf
Abstrakty >>pdf
Plakat >> pdf
 

11 i 18 października 2017, Warszawa: wykłady poświęcone dorobkowi i dziedzictwu polskiej awangardy

05.10.2017

Pracownia Poetyki Historycznej zaprasza na cykl wykładów poświęconych dorobkowi i dziedzictwu polskiej awangardy. Wykłady odbywać się będą w sali kinowej Muzeum Narodowego w Warszawie (Aleje Jerozolimskie 3).

  • 11 października 2017, godz. 17.00: wykład dr Magdaleny Lachman (Uniwersytet Łódzki): Poawangardowe impulsy w przestrzeni miejskiej
  • 11 października 2017, godz. 18.00: wykład dr hab. Magdaleny Rembowska-Płuciennik: Nowy człowiek. O wyobraźni antropologicznej w polskiej prozie awangardowej
  • 18 października 2017 godz. 17.00: wykład dr Marji Härmänmaa (University of Turku, Finland): Avant-garde Dinner – Marinetti, Futurismi, and the Futurist Banquette

Ponadto 4 października odbyły się wykłady:

  •     dr hab. Beaty Śniecikowskiej: Pejzaże dźwiękowe, mapy, landszafty, partytury – o spotkaniach dźwięku i obrazu w literackiej twórczości awangardowej,
  •     dr hab. Tamary Brzostowskiej-Tereszkiewicz: Awangarda w przekładzie.

Informacja o wyborze partnera do projektu w ramach konkursu nr powr. 03.02.00-IP.08-00-DOK/17 na interdyscyplinarne programy studiów doktoranckich

05.10.2017

"«Biuletyn Polonistyczny» to jest to" - artykuł w "Monitorze Wołyńskim" o otwartym spotkaniu z cyklu "Tour de Polonistyka" w Instytucie Polskim na Wydziale Stosunków Międzynarodowych Wschodnioeuropejskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki

14.10.2017

Było to pierwsze spotkanie Zespołu "Biuletynu Polonistycznego" z polonistami poza granicami kraju.
O powstaniu, celach, roli, sposobach działania, możliwościach i perspektywach rozwoju „Biuletynu Polonistycznego” opowiedzieli: Olga Zakolska, Przemysław Górecki i Piotr Bordzoł.
Treść artykułu w "Monitorze Wołyńskim" dostępna jest pod adresem:
http://monitor-press.com/pl/2-pol/wiadomo-ci/5960-19447.html.
Więcej o spotkaniu - pod adresem:
https://biuletynpolonistyczny.pl/events/otwarte-spotkanie-z-cyklu-tour-de-polonistyka-w-lucku,1174/details
.

Piąta Nagroda NCN wręczona wybitnym młodym naukowcom

14.10.2017

Dr Szymon Świeżewski, prof. dr hab. Anna Brożek oraz dr hab. Adam Rycerz to naukowcy wyróżnieni w piątej edycji Nagrody Narodowego Centrum Nauki. Troje badaczy otrzyma po 50 tysięcy złotych za osiągnięcia w zakresie badań podstawowych.
Więcej informacji >>

19 października 2017 r., Warszawa: VIII Funeralia Warszawskie „Kultura funeralna i formy upamiętnienia grup etniczno-wyznaniowych z terenów dawnej Rzeczypospolitej (XVI-XIX w.)”

14.10.2017

19 października 2017, g. 14.00, Instytut Teatralny w Warszawie, seminarium z cyklu „Dramat polski. Reaktywacja”

04.10.2017

Ośrodek Badań nad Polskim Dramatem Współczesnym oraz Instytut Teatralny im. Zbigniewa Raszewskiego
zapraszają na kolejne seminarium interdyscyplinarne z cyklu „Dramat polski. Reaktywacja”: HISTORIA/ŚLEDZTWO/TERLECKI poświęcone dramaturgii Władysława Terleckiego. Tematem seminarium będzie dramatyczna rewizja historii w głośnych sztukach Władysława Terleckiego: „Dwie głowy ptaka”, „Krótka noc”, „Cyklop”, „Dragon”, zebranych w 10. tomie serii „Dramat polski. Reaktywacja”.

Seminarium jest otwarte, zapraszamy studentów, doktorantów, badaczy, miłośników dramatu polskiego. Zapraszamy 19 października o godzinie 14.00, do siedziby Instytutu Teatralnego (ul. Jazdów 1).

Więcej informacji w zaproszeniu.

21-22 października 2017, Warszawa: warsztaty - Słowo, Obraz, Gest

04.10.2017

Warsztaty z cyklu "Słowo, obraz, gest" odbędą się 21 i 22 października w zabytkowych wnętrzach pałacu
wilanowskiego.

„Gest” to warsztat stanowiący próbę odczytania listów królewskich w kontekście emocjonalności ciała, możliwych gestów i ruchów przynależących zarówno do autora, jak i odbiorcy. Zajęcia poprowadzi Bartłomiej Ostapczuk, aktor, mim, reżyser przedstawień teatru pantomimy, współpracujący m.in. z Teatrem Wielkim – Operą Narodową, Teatrem Na Woli, Teatrem Powszechnym, Och-Teatrem oraz Teatrem Dramatycznym m.st. Warszawy.

Podczas warsztatów „Słowo mówione” poznamy podstawowe informacje i ćwiczenia z zakresu intonacji, oddechu oraz tempa prezentacji tekstu.
Zajęcia poprowadzi Jarosław Gajewski polski aktor teatralny i filmowy, profesor sztuk teatralnych, profesor zwyczajny Akademii Teatralnej i jej wieloletni prorektor, zastępca dyrektora naczelnego oraz dyrektor artystyczny Teatru Polskiego w Warszawie. Absolwent Wydziału Aktorskiego warszawskiej PWST im. Aleksandra Zelwerowicza.

Szczegóły: http://www.wilanow-palac.pl/slowo_obraz_gest_warsztaty_artystyczne.html

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

   

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45, e-mail: ibadlit@ibl.waw.pl