Komunikacja społeczna i medialna

KURS
KOMUNIKACJA SPOŁECZNA I MEDIALNA
(Akademia Media i Gender)
(organizowany we współpracy z Fundacją Gender Center i Mazowieckim Towarzystwem Naukowym)
ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa
e-mail: genderstudies@ibl.waw.pl
tel. 793 331 405 (poniedziałek - piątek, godz. 17.00-21.00)

Kurs Komunikacja społeczna i medialna dostarcza umiejętności krytycznej analizy przekazu medialnego oraz uwrażliwia słuchaczki i słuchaczy na kwestie związane z tożsamością kulturową. W programie znajdują się zajęcia poświęcone badaniu prasy, telewizji, radia i internetu. Dzięki temu możliwe jest przyjrzenie się, w jaki sposób płeć jest wykorzystywana w mediach, jaką pełni funkcję i czemu służy. Interesować nas będzie nie tylko podtrzymywanie i przełamywanie stereotypów płciowych, ale też obecność dyskursów przemilczanych i sposoby konstruowania dyskursu dominującego. Przyjrzymy się także wykorzystywanym typom argumentacji, perswazji, manipulacji – ważnym kontekstem będzie więc sztuka retoryczna i erystyczna. Analiza mediów uwrażliwiona na płeć pozwoli zwrócić uwagę nie tylko na konstruowanie medialnych wizerunków, na zderzanie treści tradycyjnych z emancypacyjnymi, ale też na łatwość sięgania po stereotypy płciowe. Zwrócimy uwagę na tabloidyzację mediów (stąd częste korzystanie z uproszczeń), ale też interesować nas będzie przekaz marginalizowany. Wśród proponowanych zajęć słuchaczki i słuchacze znajdą zajęcia pozwalające nabyć wiedzę natury ogólnej, zajęcia warsztatowe oraz zajęcia, w trakcie których będziemy analizować wybrany problem medialny. Dzięki temu teorii towarzyszyć będzie praktyka, a słuchacze i słuchaczki zdobędą umiejętności krytycznej analizy mediów ze szczególnym uwzględnieniem narzędzi wykorzystywanych w badaniach gender.

Kurs obejmuje sześć zjazdów i trwa cztery miesiące. Po ukończeniu kursu uczestnicy/uczestniczki otrzymują świadectwo ukończenia kursu Komunikacja społeczna i medialna.

Zajęcia odbywają się w Warszawie, w Instytucie Badań Literackich PAN, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica) dwa razy w miesiącu (sobota, niedziela w godz. 9.00 – 16.00). Początek kursu – luty 2012.

Kierowniczka kursu: dr Monika Rudaś-Grodzka

Koordynatorka kursu: Grażyna Latos

S e r d e c z n i e z a p r a s z a m y !!!

Szczegółowe informacje: www.genderstudies.pl.

Cena kursu: wpisowe 200 zł, czesne 1200 zł. Absolwenci Podyplomowych Gender Studies IBL PAN są zwolnieni z opłaty wpisowego.

Opłaty należy dokonywać na konto: Mazowieckie Towarzystwo Naukowe, ul. Krzywe Koło 7, 00-270 Warszawa;

Bank PKO S.A., Oddział w Warszawie, ul. Nowogrodzka 11

numer rachunku: 86 1240 5963 1111 0000 4799 7783.

         

 

 

 
 

 
 

 

 

 
  
 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 


 

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

ul. Nowy Świat 72, 00-330 Warszawa, tel. (22) 826-99-45, 6572-895, faks. (22) 826-99-45